Onbeperkt spreekrecht slachtoffers en nabestaanden

Bent u slachtoffer van een misdrijf? Dan mag u in sommige gevallen iets zeggen tijdens de behandeling van de strafzaak in de rechtszaal. Wilt u gebruik maken van uw spreekrecht tijdens de terechtzitting? Van der Zwan Advocaten kan u bijstaan tijdens dit proces.

Het spreekrecht

Het spreekrecht geeft een slachtoffer of diens nabestaanden het recht om iets te zeggen tijdens de behandeling van de zaak in de rechtszaal. Het spreekrecht is door de jaren heen steeds verder uitgebreid. Zo mogen sinds 2005 slachtoffers en nabestaanden in de rechtszaal spreken over hun leed en de consequenties daarvan. In 2012 is het spreekrecht verder uitgebreid en mogen ook betrokkenen rond het slachtoffer spreken. Tot 2016 was het spreekrecht echter wel zodanig beperkt dat een slachtoffer zich tijdens het uitoefenen van het spreekrecht niet mocht uitlaten over het strafbare feit zelf, maar alleen over de gevolgen daarvan.

Sinds 1 juli 2016 hebben slachtoffers en nabestaanden echter onbeperkt spreekrecht in de rechtszaal. De beperkingen die aan het spreekrecht vastzaten zijn daarbij opgeheven. Een slachtoffer hoeft zich bij het uitoefenen van het spreekrecht niet meer te beperken tot ‘de gevolgen van het strafbare feit’. Tijdens het spreekrecht mag een spreekgerechtigde zich nu ook uitlaten over het strafbare feit, de mogelijke bewezenverklaring, de schuld van de verdachte(n) en de hoogte van de straf. Het doel van het opheffen van de beperkingen aan het spreekrecht is het versterken van de positie van het slachtoffer in het strafproces.

Wanneer heeft u spreekrecht?

Niet iedereen komt spreekrecht toe. Of u in aanmerking komt voor het spreekrecht hangt, naast uw betrokkenheid bij het misdrijf, af van het soort misdrijf. Vaak ontvangt u een bericht van het Openbaar Ministerie als u voor het spreekrecht in aanmerking komt. Het spreekrecht geldt in ieder geval bij de volgende misdrijven:

  • Misdrijven waar een gevangenisstraf van 8 jaar of meer op is gesteld;
  • Een aantal andere misdrijven, zoals bedreiging, ernstige mishandeling, stalking, bepaalde zedenmisdrijven of een verkeersongeval met dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg.

Het kan natuurlijk zo zijn dat u zelf niet wilt of kunt spreken tijdens de terechtzitting, maar dat u toch uw verhaal kenbaar wilt maken. In dat geval kunt u er ook voor kiezen om iemand anders namens u te laten spreken in de rechtszaal. U kunt een familielid of vriend vragen om namens u het spreekrecht uit te oefenen, maar u kunt er ook voor kiezen om dit door een advocaat te laten doen.

Tijdens de terechtzitting mogen slachtoffers zich laten bijstaan door een advocaat. Een advocaat kan een slachtoffer goed helpen bij het voorbereiden op het uitoefenen van het spreekrecht en bijstand verlenen bij de uitoefening daarvan.

Juridische hulp nodig?

Wilt u gebruikmaken van uw spreekrecht en wilt u daarbij worden bijgestaan door een advocaat? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op met onze specialist mr. Angela van der Voet. U kunt een afspraak maken voor een juridisch intakegesprek waarin de juridische mogelijkheden met u worden besproken. Wij zijn bereikbaar op het telefoonnummer 070-789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Voor wie?

Zwan Advocaten staat particulieren en ondernemers, waaronder makelaars, beleggers, en woningbouwverenigingen bij.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl