Minder- en meerwerk voor aannemers

Minder- en meerwerk zijn termen uit de bouw en civiele techniek en komen bijvoorbeeld aan bod bij de koop van een woning. Het kan er voor zorgen dat de werkzaamheden van de aannemer worden beperkt of uitgebreid. Hierbij dient men er altijd goed op te letten wat er precies met de aannemer wordt overeengekomen, om verwarring of ongewenste gevolgen (in te toekomst) te voorkomen.

Minderwerk

Bij minderwerk is er sprake van een inperking van werkzaamheden. U komt dan overeen dat de aannemer bepaalde zaken achterwege laat die hij volgens de overeenkomst wel zou moeten uitvoeren. In de sfeer van de woningen kunt u hierbij denken aan de keuze om zelf uw woning te schilderen of om de keuken door een andere aannemer te laten plaatsen. Uiteraard geldt hier dat als de aannemer minder werk heeft verricht, u ook minder hoeft te betalen. Voor minderwerk kan – in sommige gevallen – een bedrag worden teruggekregen. Van belang is dat u alles schriftelijk laat vastleggen om (later) verwarring te voorkomen.

Meerwerk

Meerwerk is het tegenovergestelde van minderwerk. Dit zijn werkzaamheden voor de aannemer die bovenop de werkzaamheden komen die bij het aangaan van de overeenkomst zijn overeengekomen. Bij bouwprojecten is het vaak zo dat meerdere woningen tegelijkertijd worden gebouwd met een standaard badkamer of keuken. Hierbij kan er sprake zijn van meerwerk als de koper wilt afwijken van de standaardzaken. Meerwerk houdt dus een uitbreiding van werkzaamheden in, ten opzichte van wat er bij aanvang is overeengekomen. Voor het meerwerk dient u natuurlijk te betalen. Duidelijke prijsafspraken over eventuele meerwerkzaamheden is van essentieel belang om misverstanden te voorkomen.

Meerwerk zal over het algemeen voor de aannemer voordelig zijn, maar zij is tot het uitvoeren hiervan echter niet altijd verplicht. Het staat de aannemer vrij om meerwerk te weigeren. Hierbij kan gedacht worden aan het geval dat de bouwwerkzaamheden al zo ver zijn gevorderd dat wijziging hiervan niet meer mogelijk of reëel is. Ook kan het voorkomen dat het bouwplan niet voldoet aan de norm waaraan de woning moet voldoen, wat een weigering tot meerwerk zal opleveren.

Een gevolg van meerwerk kan zijn dat de bouwtijd wordt verlengd. De aannemer moet dan aangeven met hoeveel werkdagen de bouwtijd wordt verlengd. Als de aannemer niet precies aangeeft hoelang de bouwtijd uiteindelijk zal gaan duren, komt de verlenging van de bouwtijd voor rekening van de aannemer.

Voor meer- en minderwerk moet er wel sprake zijn van een bepaalde omvang. Een te geringe wijziging zal geen meer- of minderwerk opleveren.

Voorafgaande aan de meerwerkzaamheden hoeft u niet meer dan 25% van de meerwerksom te betalen aan de aannemer. Pas als het meerwerk is afgerond, hoeft de overige 75% te worden betaald.

Het is van belang om de deadlines voor het doorgeven van meer- en minderwerk goed in de gaten te houden. Zorg er daarnaast te allen tijde voor dat het meer- en minderwerk duidelijk en volledig omschreven is. Zo is het van belang om erop te letten dat er concrete prijzen zijn vermeld en geen ‘prijs op aanvraag’.

Contractbreuk

Als u een aannemer heeft ingeschakeld die onbehoorlijk werk heeft geleverd, waarover u niet tevreden bent, is het mogelijk om de aannemer of dienstverlener aansprakelijk te stellen. De aannemer pleegt dan namelijk contractbreuk (wanprestatie) doordat hij zijn afspraken niet is nagekomen. Het is mogelijk om nakoming of herstel te vorderen, om (een deel van) de aankoopsom terug te eisen en in sommige gevallen zelfs om de overeenkomst in zijn geheel te ontbinden.

Heeft u een probleem of geschil met uw aannemer? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op met Van der Zwan Advocaten via het telefoonnummer 070 – 789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl. Wij helpen u graag met het verkrijgen waar u recht op heeft! Wij hebben ook ruime ervaring op het gebied van andere schade aan uw woning en aan uw nieuwbouwhuis.

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Voor wie?

Van der Zwan Advocaten staat ondernemers in het MKB bij waaronder ZZP ‘ ers, vennoten in een vof, verenigingen, stichtingen en coöperaties.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl