Letselschade door een verkeersongeval

Jaarlijks lopen ruim honderdduizenden Nederlanders schade op door een verkeersongeval. Tegenwoordig zijn hierbij steeds meer fietsers het slachtoffer. Slachtoffers van een verkeersongeval worden vaak in meer of mindere mate geconfronteerd met ernstige gevolgen. Hierbij gaat het helaas meestal niet alleen om materiële schade, zoals een kapotte auto, maar ook om immateriële schade. U kunt bijvoorbeeld als gevolg van een ongeval niet meer de dagelijkse dingen doen die u normaal deed en u loopt hierdoor inkomsten mis. Zo ondervond ook Nelly Vollebregt uit Leerbroek die als gevolg van een verkeersongeluk blijvend in een rolstoel belandde. In een krantenartikel van het AD vertelt zij hoe ernstig de gevolgen van het verkeersongeluk voor haar zijn. Het kan iedereen overkomen en dan wilt u natuurlijk graag weten of en op wie u de schade kunt verhalen.

Letselschade

Bij een ernstig ongeluk kunt u letselschade oplopen. Hieronder vallen lichamelijke of psychische klachten. Psychisch letsel wordt aangeduid met de term immateriële schade. Bij psychische schade kunt u onder meer denken aan leed en gederfde levensvreugde veroorzaakt door het ongeval. Bekijk voor nadere informatie onze pagina over letselschade en de pagina over verkeersongevallen.

U zult in het geval van letselschade smartengeld willen vorderen. Smartengeld is een tegemoetkoming in geld voor de geleden immateriële schade. Bij de vraag of u recht heeft op smartengeld en de eventuele hoogte daarvan, kunnen de volgende punten van belang zijn:

  • de ernst van het letsel;
  • de lengte van de revalidatieperiode;
  • hoeveel effect het ongeval op uw leven heeft (wat kunt u niet meer doen);
  • leeftijd;
  • wat is uitgekeerd in (min of meer) vergelijkbare gevallen.

Aansprakelijk stellen

Als het verkeersongeluk niet uw schuld is kunt u de schade die u heeft opgelopen verhalen op de schadeveroorzakende partij door de andere partij aansprakelijk te stellen. Vaak is de schadeveroorzaker bij u bekend, dit is namelijk degene die het ongeluk heeft veroorzaakt. Na het ongeluk is het van belang dat u zo snel mogelijk de schadeveroorzaker schriftelijk aansprakelijk stelt. U kunt alle ‘redelijke’ kosten op de schadeveroorzaker verhalen, hieronder vallen ook de kosten voor juridische bijstand.

Automobilisten zijn vaak degenen die (succesvol) aansprakelijk worden gesteld. Daarentegen zijn voetgangers en fietsers erkend als kwetsbare weggebruikers. Er wordt verlangd dat men rekening houdt met deze groep, juist omdat deze zo kwetsbaar is. Voetgangers en fietsers worden dan ook bijna nooit aansprakelijk gesteld voor schade die is ontstaan door een verkeersongeval. Bij automobilisten wordt er uitgezocht of men zich aan de verkeersregels heeft gehouden en wie het verkeersongeluk heeft veroorzaakt. De verzekering zal mede de schadeoorzaak onderzoeken.

Het is van belang om zo snel mogelijk na het ongeluk bij een arts langs te gaan. De schade die de arts vervolgens vaststelt kan als bewijs voor de schade dienen. Verder is het van belang om direct na het ongeval uw schade te claimen. Dit in verband met het recent kunnen aantonen van de schade en het zo snel mogelijk kunnen afhandelen daarvan. De vergoeding die vervolgens eventueel wordt toegekend verschil per geval.

Afhandeling letselschade

Het afhandelen van letselschade kan veel tijd in beslag nemen. Slachtoffer Nelly Vollebregt uit Leerbroek verteld dat zij het heeft ervaren als een langdurig proces. Om dit beter te maken zet zij zich tegenwoordig in voor de Vereniging Verkeersslachtoffers. Gezien het langdurige en ingewikkelde proces dat komt kijken bij het verhalen van letselschade door een (verkeers)ongeluk, doet u er goed aan hiervoor een deskundig advocaat in te schakelen. Als vast komt te staan dat u recht heeft op schadevergoeding, dan worden ook uw juridische kosten volledig vergoed en hoeft u dus geen advocaatkosten te maken.

Bent u het slachtoffer van een verkeersongeval en heeft u schade geleden welke u wenst te verhalen op de veroorzaker van het verkeersongeval, neem dan (vrijblijvend) contact op met ons advocatenkantoor, specialist in letselschade verkeersongeval. U kunt ons bereiken via nummer 070 – 789 00 90. Vanzelfsprekend kunt u ons ook per e-mail bereiken op info@vanderzwanadvocaten.nl.

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Voor wie?

Van der Zwan Advocaten staat ondernemers in het MKB bij waaronder ZZP ‘ ers, vennoten in een vof, verenigingen, stichtingen en coöperaties.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl