Letsel opgelopen op uw werk?

10 maart 2017 -Volgens de arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) moet een werkgever zorgen voor een veilige werkomgeving. Een werkgever moet hiervoor maatregelen treffen om de veiligheidsrisico’s van werknemers tot het minimale te beperken. Toch gebeurt het vaak genoeg dat een werknemer letsel oploopt tijdens het werk. Dit kan zijn door een ongeval, maar het kan ook zijn dat een werknemers met een burn-out uitvalt vanwege een absurd hoge werkdruk. Kan een werkgever voor deze schade aansprakelijk worden gesteld?

Zorgplicht werkgever

Hoe ver reikt de zorgplicht van een werkgever? Dit hangt er uiteraard vanaf in welke branche een werkgever werkzaam is. Uit de jurisprudentie valt op te maken dat een aantal omstandigheden bepalend is voor de maatregelen die een werkgever dient te treffen, te weten: de aard van de werkzaamheden, de kenbaarheid van het gevaar, de kans op verwezenlijking, de ernst van de gevolgen en de mate van bezwaarlijkheid van de te nemen veiligheidsmaatregelen. Per geval zal dus gekeken moeten worden hoe ver de zorgplicht van een werkgever reikt.

Vast staat dat een werkgever in ieder geval de geldende veiligheidsvoorschriften in acht moet nemen. De werkgever wordt verplicht tot het voeren van een beleid gericht op voorkoming, en voor zover dat niet mogelijk is, beperking van fysieke en psychosociale arbeidsbelasting. Dat bepaalde veiligheidsmaatregelen in vergelijkbare bedrijven (nog) niet gebruikelijk zijn, is van belang, maar niet zonder meer doorslaggevend bij de beoordeling of aan de zorgplicht is voldaan.

Significant hoger gezondheidsrisico werknemer

De werkgever mag er bij het treffen van maatregelen vanuit gaan dat de werknemer fysiek en psychisch normaal belastbaar is, tenzij hem, door mededelingen van de zijde van de werknemer, kenbaar is of behoort te zijn dat de werknemer een significant hoger gezondheidsrisico loopt. Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn wanneer de werknemer gezondheidsklachten ontwikkelt als gevolg van overbelasting. De werkgever kan zich echt niet steeds verschuilen achter het feit dat de werknemer niet heeft geklaagd over de werkdruk. De werkgever heeft onder omstandigheden een eigen verantwoordelijkheid om ervoor te waken dat de werknemer niet te veel hooi op zijn vork neemt.

Heeft u letsel opgelopen?

Heeft u letsel opgelopen of een ongeval gehad tijdens uw werk en u vraagt zich af of de werkgever tekort is geschoten in het nemen van voorzorgsmaatregelen? Neem vrijblijvend contact met ons op zodat wij uw rechtspositie kunnen bepalen. U kunt ons bereiken via nummer 070 – 789 00 90. Vanzelfsprekend kunt u ons ook per e-mail bereiken op info@vanderzwanadvocaten.nl.

Voor wie?

De advocaten van Zwan Advocaten staan zowel particulieren als (internationale) bedrijven bij en zijn werkzaam in heel Nederland.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl