Klagen over niet vervolgen? Doen!

Het lijkt steeds vaker voor te komen dat zaken (voorwaardelijk) worden geseponeerd, terwijl er een straf moet volgen. Ook worden er zaken bij een zitting bij het Openbaar Ministerie behandeld die eigenlijk bij de rechter horen. Een rechter kan een breder pakket aan straffen en maatregelen opleggen dan het Openbaar Ministerie.

Een toename in het aantal sepots lijkt een rechtstreeks gevolg van de bezuinigingen op het Openbaar Ministerie. Te weinig mensen moeten daar te veel werk doen. Het is daarom ook begrijpelijk dat zij eerst de zwaarste taken oppakken om pas later de zaken met een minder groot ‘maatschappelijk belang’ af te handelen. Dit neemt echter niet weg dat een groot deel van de slachtoffers achterblijft met een gevoel van onrecht. Zij worden immers onvoldoende beschermd door de praktijk: de persoon die een strafbaar feit tegen hen pleegde, komt er gewoon mee weg. Zeker als de oorzaak ligt in een beleidsmatig karakter – te weinig mensen, te veel zaken – kan dit bij een slachtoffer tot grote teleurstelling leiden.

Soort zaken

Het betreft niet altijd kleine onbeduidende zaken, zoals het te vroeg afsteken van vuurwerk of burengerucht. De sepots die soms worden gegeven, betreffen ook diefstallen en mishandelingen. Men zou denken dat dit soort ernstige zaken bij voldoende bewijs altijd vervolgd wordt.

Haalbaarheid

De redenen van een sepot kunnen heel divers zijn. Het kan gaan om de haalbaarheid van de vervolging of de wenselijkheid daarvan. Een goede reden om te seponeren is bijvoorbeeld het ten onrecht als verdachte aanmerken of het hebben van onvoldoende bewijs. Er moeten immers geen onschuldige burgers worden veroordeeld. Uiteraard kan een onafhankelijke advocaat nog oordelen of deze gronden betreffende de haalbaarheid terecht zijn aangegrepen.

Discutabele redenen van sepot

Toch worden haalbare zaken geseponeerd. De redenen die daarmee gepaard gaan, zijn soms discutabel. Zo wordt steeds vaker de sepotcode gebruikt dat het feit zich in een beperkte kring heeft afgespeeld. En dat er onvoldoende gemeenschapsbelang bij een vervolging is. De laatste reden is er één die veel verbazing wekt. De gemeenschap heeft er namelijk altijd belang bij dat delicten worden vervolgd. Ook is het vreemd dat een beperkte kring al wordt aangenomen bij bijvoorbeeld een geweldsdelict tussen buren.

Willekeurig

De beslissing of er geseponeerd wordt of dat er vervolgd wordt, lijkt hiermee onderhavig aan enige willekeur. Natuurlijk heeft het OM de bevoegdheid te besluiten welke zaken wel en welke niet voor vervolging aan moeten komen. De vraag is echter of een mishandeling tussen familieleden of buren minder zwaar moet wegen dan een mishandeling tussen twee wildvreemden. Tevens bevreemdt het dat Justitie van geweld een prioriteit maakt, maar bij geweldsdelicten niet altijd tot vervolging overgaat.

Artikel 12 Strafvordering

Slachtoffers hoeven het er niet bij te laten zitten. U kunt actie ondernemen. Door een beklag op basis van artikel 12 Sv in te dienen bij het Gerechtshof, vergroot u de kans dat het alsnog tot een veroordeling komt. Dit betekent dat u het Gerechtshof vraagt om het OM te verplichten de verdachte alsnog te vervolgen.

Verloop

Nadat namens het slachtoffer een klaagschrift is ingediend, vraagt het Gerechtshof aan de Advocaat-Generaal om tot een conclusie te komen. Vervolgens wordt er een zitting ingepland waar het slachtoffer zijn of haar standpunt naar voren kan brengen. Mocht het Gerechtshof besluiten dat het OM alsnog moet vervolgen, gebeurt dit ook daadwerkelijk. De verdachte krijgt dan gewoon een dagvaarding en de rechtbank zal moeten oordelen of er sprake is van een strafbaar feit.

De bezuinigingen hebben geleid tot een personeelstekort bij Justitie. Hierdoor moet het OM vaker kiezen voor een sepot. Dit is een onacceptabel effect. Dien dus gewoon een klacht in bij het Gerechtshof en zorg daarmee voor meer vervolgingen!

Voor wie?

Zwan Advocaten staat particulieren en ondernemers, waaronder makelaars, beleggers, en woningbouwverenigingen bij.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl