Kan ik de naam van mijn bedrijf beschermen?

Advocaat handelsnaamrecht

Wat is handelsnaamrecht?

Een handelsnaam is de naam waaronder uw onderneming handel drijft. Om misleiding of verwarring bij het publiek te voorkomen, geniet u als ondernemer handelsnaambescherming. Een andere onderneming mag niet dezelfde of zomaar een overeenstemmende handelsnaam gebruiken als hierdoor gevaar voor verwarring ontstaat. Het handelsnaamrecht is onderdeel van het intellectueel eigendomsrecht en staat vastgelegd in de Handelsnaamwet (Hnw). In beginsel geldt het voor onbepaalde tijd, of in ieder geval zolang u de naam als handelsnaam blijft voeren.

Hoe voert u een handelsnaam?

Dit kan op verschillende wijzen geschieden. Bijvoorbeeld doordat stukken onder deze naam worden ondertekend of doordat deze naam op de gevel van uw bedrijf, op uw briefpapier, op voertuigen van het bedrijf, in reclames e.d. voorkomt. Ook wanneer in een logo als de naam daarin geschreven voorkomt en als domeinnaam. Belangrijkst is dat het gebruik van uw handelsnaam in voldoende mate tot het publiek moet doordringen, deze moet daadwerkelijk in het openbaar worden gebruikt: Uw (potentiële) klanten moeten u onder die naam (kunnen) kennen. Hiervoor genoemde voorbeelden kunnen hiertoe dienen.

Overigens is registratie van uw handelsnaam niet vereist! U hoeft uw handelsnaam niet in te schrijven in het handelsregister. Handig is het wel. Uit deze inschrijving kan ook gebruik van uw handelsnaam blijken.

U kunt als onderneming trouwens verschillende handelsnamen voeren, niet alleen voor uw gehele bedrijf maar ook voor een filiaal of bepaald onderdeel van uw activiteiten.

Hoe verkrijgt u bescherming van uw handelsnaam?

In principe zodra u de naam (rechtmatig) voert. Zo zijn er een aantal voorwaarden verbonden aan uw handelsnaam. Uw handelsnaam zelf mag niet misleidend zijn. De naam mag niet misleidend zijn omtrent rechtsvorm, eigenaar, aard, karakter of betekenis van de onderneming. Voorbeelden:

  • De handelsnaam mag bijvoorbeeld niet misleidend zijn over de door u aangeboden producten of diensten.
  • Als u een eenmanszaak of een vennootschap onder firma heeft mag u de naam niet voeren onder bijvoorbeeld Klaassen B.V.
  • Voorts mag de naam die u gebruikt geen inbreuk maken op een al bestaand merk van een ander.
  • Tot slot geniet een handelsnaam geen bescherming als deze (zo goed als) hetzelfde is aan een oudere handelsnaam.

Welke bescherming biedt een handelsnaam?

Op basis van het handelsnaamrecht kan u als ondernemer optreden tegen andere bedrijven die een overeenstemmende handelsnaam zoals die van u voeren. U dient dan wel aan te kunnen tonen dat u de handelsnaam reeds eerder voerde dan het andere bedrijf. Ook dient er door het voeren van een overeenstemmende handelsnaam gevaar voor verwarring bij het publiek te bestaan. Hier kan nog een onderscheid gemaakt worden tussen directe en indirecte verwarring.

  • directe verwarring: iemand handelt met ondernemer B maar denkt dat hij met A te maken heeft
  • indirecte verwarring: iemand handelt met B maar denkt dat B en A aan elkaar gelieerd of verwant zijn.

Verwarringsgevaar is veelal de doorslaggevende factor of sprake is van inbreuk ja of nee!

Wanneer is er sprake van verwarringsgevaar?

Of er sprake is van verwarringsgevaar hangt af van verschillende elementen. Zo zal gekeken worden naar de aard van de onderneming: in welke tak van dienstverlening, handel of industrie voert u uw naam?

  • Gaat het bijvoorbeeld om een restaurant versus een makelaarskantoor, dan zal er in principe niet zoveel kans op gevaar zijn. Tenzij er bepaalde raakpunten zijn of ontstaan.

Verder wordt gekeken naar de locatie. Waar geniet uw handelsnaam bekendheid? Is dat in een bepaalde stad, een regio of in het gehele land?

  • Zo zal de eigenaar van kapperszaak De Schaar in Middelburg weinig kans van slagen hebben om op te treden tegen kapperszaak De Schaar in Groningen. Er bestaat in dat geval immers geen reëel gevaar voor verwarring. Tenzij natuurlijk een van deze kapperszaken in heel Nederland bekend is.

Tot slot is ook het relevante publiek belangrijk. Bijvoorbeeld: zijn uw klanten zakelijk of particulier?

Kan handelsnaam ook merk zijn?

Als u de Handelsnaam tevens als merk gebruikt of wil gebruiken, dan kunt u het merk (laten) deponeren bij het Benelux merkenbureau, op voorwaarde dat natuurlijk aan de eisen voor een merk is voldaan. Dat wil zeggen indien sprake is van onderscheidend vermogen, een vereiste dat voor handelsnamen niet per se geldt. Hierdoor ontstaat er een bescherming voor de gehele Benelux en bij internationale registratie voor Europa, of zelfs wereldwijd!

Kunt u uw handelsnaam overdragen? Of een licentie afgeven?

Ja, dat kan. Een handelsnaam kan worden overgedragen, bijvoorbeeld wanneer u uw onderneming verkoopt. Verder kunt u een licentie afgeven aan bijvoorbeeld een franchisebedrijf. Zij krijgt daarmee uw toestemming om onder dezelfde naam een gelijke onderneming als die van u te voeren. Zo kunt u met uw handelsnaam ook uw markt en verdiensten uitbreiden.

Advocaat handelsnaamrecht in Den Haag

Zwan Advocaten staat u graag bij in allerhande zaken met betrekking tot handelsnamen. Zoals bij inbreuk door een ander op uw handelsnaam, maar ook als u zelf (beweerdelijk) inbreuk maakt op een handelsnaam of merk van een ander. Zwan Advocaten kan hierin voor u procederen! Ook bij het opstellen van een akte van overdracht van een handelsnaam, het opstellen van een licentieovereenkomst of andere geschillen voortvloeiende uit problematiek inzake handelsnamen staat Zwan Advocaten u graag bij.

U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@zwanadvocaten.nl. Ook kunt u uw gegevens achterlaten en dan nemen wij contact met u op!

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Voor wie?

De advocaten van Zwan Advocaten staan zowel particulieren als (internationale) bedrijven bij en zijn werkzaam in heel Nederland.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl