Is de werkgever aansprakelijk bij een ongeval op het werk?

Ongevallen die tijdens werktijd gebeuren komen veel voor, in allerlei vormen en situaties. Het is echter niet altijd meteen duidelijk of een werkgever aansprakelijk is voor de schade die uit een ongeval voortvloeit. Dit betekent dat het niet altijd duidelijk is of de werkgever de schade moet vergoeden. In de wet staat wel dat werknemers beschermd moeten worden tegen de gevolgen van arbeidsongevallen. Maar hoe ver gaat deze bescherming?

Bescherming werknemer

De gedachte achter de bescherming van de werknemer is dat de werkgever voordeel heeft van de arbeid van de werknemer. Om die reden dient de werkgever ook zorg te dragen voor een veilige werksituatie. Wanneer zich (onverhoopt) toch een arbeidsongeval voordoet, moet de werkgever de schade van de werknemer vergoeden.

Uitspraak rechter

Werknemer x werkt voor een fietsenstalling als beheerder. In juli 2011 rende hij achter een klant aan omdat deze niet wilde betalen. Tijdens dit sprintje komt hij hard ten val en breekt hij zijn schouder. Werknemer x is hierdoor gedurende lange periode arbeidsongeschikt.

Standpunt werkgever

Werkgever stelt niet aansprakelijk te zijn voor de opgelopen schade, omdat hij zorgvuldig heeft gehandeld en de actie van werknemer x tegen de instructies ingingen. Werkgever heeft namelijk het beleid dat niet betalende klanten niet met fysieke middelen aangepakt mogen worden.

Standpunt werknemer

De werknemer stelt dat het ongeval tijdens werktijd heeft plaatsgevonden en dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die hij daardoor lijdt. Hij heeft de instructie gekregen om de fietsen in de stalling te houden als er niet wordt betaald en heeft deze instructie ook gevolgd.

Oordeel Kantonrechter

De kantonrechter heeft beslist dat het begrijpelijk is dat de werknemer achter de wanbetaler is aangegaan. Omdat het ongeval tijdens werktijd heeft plaatsgevonden, is de werkgever aansprakelijk en moet hij de door de werknemer geleden schade vergoeden.

Werkgever is aansprakelijk voor de schade die een werknemer oploopt in de uitoefening van zijn werkzaamheden

Werkgeversaansprakelijkheid heeft betrekking op de aansprakelijkheid van de werkgever voor schade die een werknemer oploopt tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden. Hierbij kan gedacht worden aan schade die ontstaat door een ongeval waardoor fysiek letsel wordt opgelopen, maar het kan gaan om artrose of burn-out klachten. Voor zowel materiële schade als letselschade kan een werkgever aansprakelijk worden gehouden.

Heeft u schade opgelopen tijdens werkzaamheden?

Indien u schade heeft opgelopen tijdens uw werkzaamheden dan is het altijd verstandig om u door een arbeidsdeskundige te laten bijstaan. Aangezien ons kantoor ruime ervaring heeft met dergelijke arbeidszaken bent u bij ons aan het juiste adres. Voor vragen of een vrijblijvende afspraak kunt u ons bereiken op 070 -789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl