Inwerkingtreding Transgenderwet

Met ingang van 1 juli 2014 is de nieuwe transgenderwet in werking getreden. Deze wet maakt het voor transgenders gemakkelijker om het geslacht in de geboorteakte (en dus ook andere officiële papieren) te wijzigen.

Oude situatie

Tot 1 juli 2014 moesten mensen aan drie strikte voorwaarden voldoen om het geslacht officieel te laten wijzigen.

1. Er diende sprake te zijn van permanente onvruchtbaarheid
2. Er moest een operatieve geslachtsverandering hebben plaatsgevonden
3. Er was toestemming van de rechter vereist.

Mensen moesten dus eerst (pijnlijke) operaties ondergaan alvorens zij überhaupt naar de rechter konden om toestemming te verkrijgen.

Nieuwe situatie

In de nieuwe wet zijn deze voorwaarden verwijderd. Met het schrappen van deze voorwaarden is het echter niet zo dat iedereen “zomaar” zijn/haar geslacht kan laten veranderen. Voorkomen moet immers worden dat mensen in een opwelling het geslacht veranderen.

Volgens de nieuwe regels moet een persoon die zijn/haar geslacht wil laten aanpassen een verklaring hebben van een deskundige (denk hierbij aan een psycholoog). Deze deskundige moet er van overtuigd zijn dat de betreffende persoon daadwerkelijk van geslacht wenst te veranderen.

Daarnaast moet je minimaal 16 jaar zijn om één en ander officieel te regelen. Juist deze leeftijdsgrens heeft er voor gezorgd dat het een tijdje geduurd heeft voordat de wijziging was doorgevoerd. Een aantal politieke partijen is van mening dat de mogelijkheid voor iedereen open zou moeten staan. Hoe oud iemand ook is.

Nederland is overigens niet het enige land waar het vrij gemakkelijk is om je geslacht te laten veranderen. In Argentinië is zelfs geen verklaring van een deskundige nodig, daar hoef je enkel naar de burgerlijke stand.

Angela van der Voet

Angela van der Voet

De komende tijd zal moeten blijken hoeveel mensen van deze vereenvoudigde manier van geslachtsverandering gebruik zullen maken en of de nieuwe wetgeving voldoet aan de verwachtingen en wensen.

Voor wie?

De advocaten van Zwan Advocaten staan zowel particulieren als (internationale) bedrijven bij en zijn werkzaam in heel Nederland.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl