Indeplaatsstelling

Stel je voor dat je als (startende) onderneming een bedrijfspand huurt. Door omstandigheden wil/moet je het bedrijf echter verkopen. Hoe zit het dan eigenlijk met de huurovereenkomst?

Wanneer je als ondernemer je bedrijf wilt verkopen zul je over het algemeen ook de bedrijfsruimte moeten overdragen aan de koper. De wet biedt hiervoor een oplossing, indeplaatsstelling. Dit is eigenlijk een vorm van contractsovername waarbij de nieuwe eigenaar van het bedrijf ook de nieuwe huurder wordt.

Aan een indeplaatsstelling zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Zo moet het gaan om een middenstandsbedrijfsruimte. Bovendien moet de potentiële nieuwe huurder wel een gelijksoortig bedrijf in het gehuurde pand gaan exploiteren.

Alvorens je naar een rechter gaat dien je eerst zelf in contact te treden met de verhuurder om te bezien of de verhuurder bereidt is om vrijwillig mee te werken aan een overdracht van de huurovereenkomst. Een verhuurder kan een dergelijk verzoek in beginsel enkel weigeren wanneer hij goede redenen (ook wel gegronde vrees genoemd) heeft om aan te nemen dat de nieuwe huurder niet aan de betalingsverplichtingen zal kunnen voldoen. Bij een indeplaatsstelling zitten immers ook risico’s voor de verhuurder. Hij heeft destijds een overeenkomst gesloten met een volgens hem betrouwbare huurder, nu krijgt hij – zonder enige invloed – te maken met een nieuwe huurder.

Indien de verhuurder weigert om mee te werken aan de overdracht kun je als huurder aan de Kantonrechter een machtiging vragen om de overeenkomst toch te kunnen overdragen. De Kantonrechter kijkt bij haar beslissing naar een aantal criteria:

  • het moet gaan om overdracht door de huurder van het door hem uitgeoefende bedrijf;
  • de huurder heeft een zwaarwichtig belang bij de overdracht (bijvoorbeeld ziekte van de ondernemer, het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, slechte financiële situatie enz.);
  • de opvolgend huurder biedt voldoende waarborgen voor nakoming van de huurovereenkomst en een behoorlijke bedrijfsvoering.
  • omstandigheden van het geval.

Overigens dient een vordering tot indeplaatsstelling te worden ingesteld voordat het bedrijf wordt overgedragen. Op deze regel is slechts in beperkte gevallen een uitzondering mogelijk.

Wanneer er sprake is van indeplaatsstelling gaan de rechten en plichten uit de oorspronkelijke huurovereenkomst over op de opvolgend huurder. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de huurprijs niet verhoogd kan worden. Zou dit wel het geval zijn dan is er immers sprake van een nieuwe huurovereenkomst.

Wil je meer weten over de indeplaatsstelling neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan via het telefoonnummer 070 – 789 00 90 en per mail via info@vanderzwanadvocaten.nl. Wij helpen u graag verder!

 

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl