Incasso van een geldvordering

Betaalt uw klant niet of heeft u een incassobrief ontvangen? Lees hier wat de regels zijn omtrent de hoogte van de incassokosten en wanneer er incassokosten in rekening gebracht mogen worden.

Wat is de hoogte van de incassokosten?

Indien een schuldeiser zijn vordering moet innen bij de schuldenaar kan dit kosten met zich mee brengen. Deze kosten kunnen in rekening worden gebracht bij de schuldeiser. De Wet Incassokosten bepaald wat de maximale hoogte van de incassokosten is. De maximale incassokosten worden berekend aan de hand van een bepaald percentage van het factuurbedrag. Hoe hoger het factuurbedrag, hoe lager het percentage incassokosten.

Hieronder ziet u een overzicht van de percentages:

Factuurbedrag                             Percentage incassokosten

Over de eerste € 2.500,-               15% met een minimum van € 40,-

Over de volgende € 2.500,-           10%

Over de volgende € 5.000,-            5%

Over de volgende € 190.000,-        1%

Over de rest van het bedrag           0,5% met een maximum van € 6.775,-

De Wet Incassokosten geldt alleen voor consumenten, er mag wel in het voordeel van de consument van worden afgeweken. Voor zakelijke klanten hoeft er niet aan de wettelijke incassokosten gehouden te worden. Er mag met een hoger percentage gerekend worden, maar het bedrag moet wel redelijk zijn. Ook moet dit wel in bijvoorbeeld de algemene voorwaarden staan. Indien er niks anders geregeld is, gelden de regels van de Wet Incassokosten.

Indien er sprake is van meerdere vorderingen, dienen deze vorderingen bij elkaar opgeteld te worden en de incassokosten hierover berekend te worden. Er mag dus niet over elke vordering apart incassokosten worden berekend.

Wanneer mogen er incassokosten in rekening gebracht worden?

Voordat er incassokosten gerekend mogen worden dient er eerst nog één schriftelijke aanmaning gestuurd te worden. Dit wordt de “14-dagenbrief” genoemd. Dit geldt alleen voor consumenten, bij zakelijke klanten is dit niet verplicht. In de aanmaningsbrief moet aangegeven worden wat de gevolgen zijn indien niet tijdig betaald wordt, wat de hoogte van de incassokosten is en wat de hoogte van de BTW is die over de incassokosten berekend zal worden indien dit van toepassing is.

De klant heeft nadat hij de brief ontvangen heeft 14 dagen om te betalen. Volgens de Hoge Raad gaat deze 14-dagentermijn in op de dag nadat de brief door de schuldenaar ontvangen is. Indien er dan nog steeds niet betaald wordt, volgt de gerechtelijke fase van het incassotraject. Er wordt dan tot dagvaarding over gegaan, waarbij een gerechtsdeurwaarder of advocaat wordt ingeschakeld. De incassokosten zijn de kosten die voorafgaand aan de gerechtelijke procedure worden gemaakt.

Indien de schuldenaar later nieuwe vorderingen verschuldigd is aan de schuldeiser, dient daarvoor eerst weer een nieuwe schriftelijke aanmaning gestuurd te worden. Ook dient daarover opnieuw de incassokosten te worden berekend.

Juridische hulp nodig?

Wilt u dat ons kantoor uw vordering(en) namens u incasseert of heeft u een incassobrief ontvangen en bent u het niet eens met de vordering of de in rekening gebrachte kosten? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op met Van der Zwan Advocaten. U kunt een afspraak maken voor een juridisch intakegesprek waarin de juridische mogelijkheden met u worden besproken. Wij zijn bereikbaar op het telefoonnummer 070-789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Voor wie?

Van der Zwan Advocaten staat ondernemers in het MKB bij waaronder ZZP ‘ ers, vennoten in een vof, verenigingen, stichtingen en coöperaties.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl