Schade lekkage claimen op uw inboedelverzekering

De temperatuurwisselingen van de afgelopen periode hebben bij de brandweer gezorgd voor een groot aantal meldingen over gesprongen waterleidingen. Leidingen kunnen bevriezen doordat zij vaak langs de buitenmuur gevestigd zijn. Ook kunnen leidingen bij het aanzetten van de verwarming springen. Dit kan ernstige schade aan zowel uw huis als aan uw inboedel aanrichten. De vraag die hierbij speelt is of deze schade door uw verzekering gedekt wordt.

Inboedelverzekering

De meeste inboedelverzekeringen vergoeden schade door lekkage. In beginsel worden de volgende soorten schade gedekt:

  • Schade door lekkage van daken, dakgoten;
  • Schade door bevriezing van waterleidingbuizen;
  • Schade door water uit de centrale verwarming.

De inboedelverzekering keert echter in twee gevallen niet uit. Allereerst wanneer de lekkage is veroorzaakt door eigen toedoen. Daarnaast keert de inboedelverzekering niet uit als kan worden aangenomen dat er nalatigheid aan ten grondslag ligt. Hiervan kan sprake zijn als u de waterleiding vergeet af te tappen of wanneer er sprake is van achterstallig onderhoud.

Dekkingen kunnen per verzekering enorm verschillen. Controleer de voorwaarden van uw inboedelverzekering goed om na te gaan in welke situaties uw verzekering dekking biedt in geval van lekkage.

Inboedel

Indien uw inboedel schade heeft opgelopen door middel van waterschade, dient u zo snel mogelijk de schade bij de verzekeraar te melden. Dit kunt u doen door een schadeformulier in te vullen die te vinden is op de website van uw verzekeraar. Van groot belang is dat u zoveel mogelijk bewijsmiddelen verzamelt van de schade die u heeft opgelopen. Denk hierbij aan foto’s van uw beschadigde inboedel of eventuele rekeningafschriften. Hiermee kunt u aantonen hoeveel het beschadigde goed waard was ten tijde van de aankoop.

Daarnaast raden wij cliënten ook altijd aan om schademeldingen schriftelijk (per e-mail of per aangetekende post) en niet telefonisch te doen. Dit om te voorkomen dat er naderhand discussie ontstaat over de datum waarop u de schade heeft gemeld en of u dit tijdig heeft gedaan.

Juridische bijstand nodig?

Heeft u een geschil met uw verzekeraar over schade aan uw inboedel? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Voor wie?

De advocaten van Zwan Advocaten staan zowel particulieren als (internationale) bedrijven bij en zijn werkzaam in heel Nederland.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl