Huurovereenkomst kan niet ongewijzigd in stand blijven bij coronamaatregelen | Corona-rechtspraak (I)

Al sinds maart 2020 kampt de wereld met het coronavirus. Zoals iedereen inmiddels wel weet heeft dit coronavirus veel invloed op het dagelijks leven van ieder mens. Zo zullen veel mensen zich bijvoorbeeld afvragen of ze hun personeel en/of de huur nog kunnen betalen. In verschillende uitspraken heeft de rechter duidelijkheid geschapen ten aanzien van wat er wel en niet geoorloofd is in deze woelige coronatijden. Deze week lopen we een uitspraak in het huurrecht voor u langs.

Huurrecht

HR 30 september 2021, ECLI:NL:PHR:2021:902

  • In de huursector heeft de coronacrisis onder meer geleid tot discussie over de vraag of de huurders van bepaalde bedrijfsruimten aanspraak kunnen maken op vermindering van de huurprijs. In de onderhavige zaak is daar duidelijkheid in geschapen, nadat de kantonrechter verschillende prejudiciële vragen aan de Hoge Raad had gesteld;
  • De Hoge Raad oordeelt dat – behoudens een afwijkende contractuele regeling – een gedwongen sluiting van de horeca in verband met de coronapandemie in beginsel aan te merken is als een niet volledig aan de huurder toe te rekenen omstandigheid waardoor de zaak aan de huurder niet het genot kan verschaffen dat de huurder mag verwachten (sprake van een gebrek in de zin van art. 7:204 lid 2 BW);
  • De huurder kan in geval van vermindering van huurgenot, ten gevolge van een gebrek, een daaraan evenredige vermindering van de huurprijs vorderen van de dag waarop hij van het gebrek kennis heeft gegeven aan de verhuurder of waarop het gebrek reeds in voldoende mate bekend was om tot maatregelen over te gaan;
  • Ten aanzien van vóór de coronacrisis gesloten overeenkomsten voor de huur van bedrijfsruimten (waarbij de huurder voor diens omzet in het gehuurde afhankelijk is van de komst van het publiek, zoals bij horeca en winkels), kan als uitgangspunt worden aangenomen dat de coronapandemie en haar gevolgen een onvoorziene omstandigheid is die kan meebrengen dat de verhuurder naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid geen ongewijzigde instandhouding van de huurovereenkomst mag verwachten.

Resumé

Gezien de aangekondigde maatregelen is de kans aannemelijk dat u als huurder in de situatie komt dat u geen optimaal gebruik meer kunt maken van uw gehuurde bedrijfsruimte. Dit kan tot het gevolg leiden dat u de maandelijkse huur niet meer kunt betalen. Wanneer deze situatie zich voordoet kunt u de verhuurder erop attenderen dat de huurovereenkomst niet altijd ongewijzigd in stand kan blijven, omdat de gevolgen van de coronapandemie aan te merken zijn als onvoorziene omstandigheden, welke op hun beurt kunnen leiden tot het niet optimaal gebruik meer kunnen maken van het door u gehuurde.

Met andere woorden: u kunt – uiteraard met behulp van onze specialisten – een lagere huurprijs afdwingen gedurende de periode dat u geen optimaal gebruik kunt maken van uw gehuurde bedrijfsruimte door de gevolgen van de coronapandemie.

Advocaat huurrecht in Den Haag

Heeft u een verhuurder die ondanks de coronamaatregelen uw huurovereenkomst ongewijzigd in stand wil houden, dan kunnen wij van Zwan Advocaten u uiteraard buiten of – als het niet minnelijk opgelost kan worden – in de rechtszaal bijstaan. Neem gerust contact op met ons kantoor op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@zwanadvocaten.nl. Tevens is het mogelijk om hieronder uw gegevens achter te laten en dan nemen wij vervolgens z.s.m. contact met u op!

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op