Hoogte verzekeringsuitkering

Keert uw verzekeraar minder uit dan wat u geclaimd heeft en waar u op gehoopt had? Wij kunnen iets voor u betekenen!

Als u schade heeft geleden en u hiervoor verzekerd bent, dient de verzekeraar deze natuurlijk te vergoeden. Het kan helaas voorkomen dat de verzekeraar dit niet (volledig) doet, bijvoorbeeld omdat deze van mening is dat het daadwerkelijke schadebedrag lager ligt of deze niet op de hoogte was van bepaalde feiten.

Als u het hier niet mee eens bent, kunnen wij voor u in onderhandeling treden met de verzekeraar met als doel een zo hoog mogelijke (reële) vergoeding voor u te verkrijgen! Belangrijk is uiteraard wel dat u kunt bewijzen waarom uw daadwerkelijke schadebedrag hoger ligt dan wat uw verzekeraar heeft uitgekeerd.

Voor vragen over een te lage verzekeringsuitkering of bewijzen kunt u ons altijd raadplegen! Ook als uw verzekeraar in het geheel niet uitkeert, kunnen wij u hierin bijstaan!