(Hoe voorkomt u) problemen met uw aannemer!

De economie trekt gelukkig weer aan en dat merkt u. Een jaar geleden had u nog alle tijd om rustig een aannemer uit te kiezen en kon deze bijna gelijk al aan de slag. Maar dat is nu wel anders.  Aannemers kunnen het werk bijna niet aan. En u moet dus snel handelen. Maar haastige spoed is zelden goed. Leg de afspraken met een aannemer dus wel goed vast om later problemen te voorkomen. Hieronder een aantal tips waar u op moet letten als u met een aannemer in zee gaat.

Aanneemovereenkomst

Wanneer een aannemer in uw opdracht bouw – of verbouwingswerkzaamheden uitvoert dan is er sprake van aanneming van werk. Het is goed om de afspraken vast te leggen in een zogenaamde aanneemovereenkomst. In de wet wordt de aanneemovereenkomst omschreven als de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren, tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs in geld.

Neem opleverdatum met boeteclausule op

Allereerst is uiteraard van groot belang dat u in de aanneemovereenkomst  uitdrukkelijk laat vastleggen wanneer het werk klaar moet zijn en moet zijn opgeleverd. Vaak wordt een week (of twee) voor die datum een afspraak gemaakt voor een vooroplevering zodat eventuele punten die nog niet in orde zijn nog door de aannemer kunnen worden opgelost en afgerond.

Verder doet u er goed aan om een boeteclausule in de aanneemovereenkomst op te nemen waarbij de aannemer een boete verbeurt/moet betalen als hij het werk niet op tijd oplevert.

Let goed op dat alle uit te voeren werken zijn vermeld

Verder is het van belang om zorgvuldig in de aanneemovereenkomst op te nemen wat er is afgesproken. Hoe uitvoeriger u alle punten opneemt, des te beter kunt u aantonen als bepaalde werkzaamheden niet zouden zijn uitgevoerd. Het risico bij een gedetailleerde overeenkomst is wel dat als een punt wordt vergeten en niet in de aanneemovereenkomst staat, de aannemer ook niet verplicht is om dit punt alsnog tegen de overeengekomen prijs uit te voeren. De aannemer zal dan zogenaamd meerwerk in rekening brengen. Vaak is het dan ook verstandig om een post op te nemen voor eventueel meerwerk zodat u voorkomt dat de eventuele meerwerknota hoger is dan de oorspronkelijke factuur van het aannemen van werk.

Prijsafspraken

Met betrekking tot de prijs kunt u verschillende afspraken maken.

Vaste aanneemsom:
Meestal wordt er met de aannemer een vaste prijs afgesproken waarvoor de overeengekomen werkzaamheden moeten worden verricht. De zogenaamde vaste aanneemsom. Als er kosten zijn die niet op voorhand zijn in te schatten dan kunnen deze als stelpost worden opgenomen.

Regie: 
In plaats van een vaste aanneemsom kunnen partijen ook afspreken dat de werkzaamheden onder regie worden verricht. Regie betekent dat de aannemer wordt betaald voor de daadwerkelijk verrichte werkzaamheden en gemaakte uitvoeringskosten. Dit bedrag wordt vaak verhoogd met een opslag voor winst en algemene kosten van 10%.

Redelijke prijs:
Mocht er op enig moment geschil ontstaan over de gemaakte afspraken en de door de aannemer verstuurde facturen dan geldt altijd dat de aannemer niet meer dan een redelijke prijs in rekening mag brengen. Bij het bepalen van de hoogte van die redelijke prijs wordt gekeken naar de prijs die een aannemer gewoonlijk bedingt voor de uitgevoerde, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de in het concrete geval door de aannemer gewekte verwachtingen met betrekking tot de vermoedelijke prijs.

Conclusie

Het is dus zaak om bij het sluiten van een aanneemovereenkomst duidelijke afspraken te maken over de prijs voor de werkzaamheden. Indien de werkzaamheden op voorhand goed zijn in te schatten dan kan het beste voor een vaste aanneemsom worden gekozen. Het is daarbij wel zaak om zo gedetailleerd mogelijk alle werkzaamheden op te nemen zodat u later niet voor verrassingen komt te staan.

Wilt u advies bij het sluiten van een aanneemovereenkomst of heeft u problemen met uw aannemer? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op voor een juridisch intakegesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl

Ook interessant!

Van der Zwan is specialist in sport en sportrecht en met name voetbal. Richard van der Zwan is de voetbaladvocaat, zie www.voetbaladvocaat.nl

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl