Hoe kunt u als slachtoffer van een strafbaar feit eenvoudig uw schade verhalen?

In het strafproces is de aandacht natuurlijk het meest gericht op de verdachte. Slachtoffers hebben echter door de jaren heen een steeds betere positie gekregen binnen het strafproces. Als slachtoffer van een strafbaar feit wilt u graag uw schade vergoed zien en natuurlijk op een eenvoudige manier.  Om uw schade te verhalen kunt u zich als ‘benadeelde partij’ in de strafprocedure voegen. Als u zich voegt als benadeelde partij heeft u de mogelijkheid om een materiële en immateriële schadevergoeding te vragen.

Hoe wordt uw schade beoordeeld?

Als u zich als benadeelde partij voegt in een strafprocedure is er eigenlijk sprake van een procedure binnen een procedure. Schadevergoedingen behoren in eerste instantie tot het civiele recht en daarom gaat het in feite om een civiele procedure binnen het strafproces.

Een vordering als benadeelde partij wordt door de strafrechter dan ook vaak slechts kort behandeld. De strafrechter heeft namelijk maar beperkt de tijd en beperkte middelen om uw schade te beoordelen. Om deze reden ligt het voor de hand dat deze weg tot het verhalen van schade alleen openstaat voor schadeclaims die eenvoudig van aard zijn. De strafrechter moet de schadeclaim eenvoudig en zonder te veel moeite kunnen vaststellen.

Voor complexe schadeclaims is geen plaats in een strafprocedure. De strafrechter zal zich in dat soort gevallen niet-ontvankelijk verklaren en u doorverwijzen naar de burgerlijke (civiele) rechter. De burgerlijke rechter heeft namelijk meer tijd en middelen om uw schadeclaim te beoordelen.

Hoe kunt u zich voegen als benadeelde partij?

Het recht om zich te voegen als benadeelde partij in een strafprocedure komt niet zomaar iedereen toe. Dit is alleen mogelijk voor de rechtstreekse slachtoffers. Het moet gaan om schade die rechtstreeks is geleden als gevolg van het strafbare feit dat aan de verdachte ten laste wordt gelegd.

In de meeste gevallen vindt het voegen als benadeelde partij in het strafproces plaats voorafgaand aan de zitting. U kunt dit kenbaar laten maken door een speciaal voegingsformulier in te vullen dat door de officier van justitie bij het dossier zal worden gevoegd. Ook is het nog mogelijk om u op de terechtzitting zelf te voegen als benadeelde partij. De strafrechter zal een vordering die pas op de zitting wordt ingediend echter sneller niet-ontvankelijk verklaren dan wanneer deze voorafgaand aan de zitting kenbaar wordt gemaakt.

Bij de aangifte kan de vraag aan de orde komen of u zich wilt voegen als benadeelde partij als het een strafprocedure wordt. Daarnaast kunt u een slachtofferbrief van het openbaar ministerie ontvangen waarin wordt gevraagd of u zich wilt voegen als benadeelde partij.

Waarom een gespecialiseerd advocaat?

Voorafgaand en gedurende de procedure is het verstandig om u te laten bijstaan door een advocaat. Zwan Advocaten is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht en staat geregeld slachtoffers in dergelijke kwestie bij. Zwan Advocaten kan u onder meer helpen met het indienen van uw vordering, het verzamelen van alle gegevens die nodig zijn om uw schade vergoed te zien en het onderhouden van het contact met de officier van justitie en de rechtbank alsmede de woordvoering tijdens de zitting.

Juridische hulp nodig?

Heeft u vragen of wilt u worden bijgestaan door Zwan Advocaten? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@zwanadvocaten.nl. Ook kunt u uw gegevens achterlaten en dan nemen wij contact met u op!

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Voor wie?

Zwan Advocaten staat particulieren en ondernemers, waaronder makelaars, beleggers, winkelketens en woningbouwverenigingen bij.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl