Hoe kom ik van mijn concurrentiebeding af?

10 december 2016 – Wanneer er een arbeidsovereenkomst wordt gesloten tussen werkgever en werknemer, staat daarin vaak een concurrentiebeding. Hiermee word je als werknemer beperkt, want indien u uit dienst treedt kunt u niet bij concurrerende bedrijven aan de slag (op straffe van een boete). Wat kunt u hiertegen doen?

Wat is een concurrentiebeding?

Op grond van het concurrentiebeding is het een werknemer gedurende een bepaalde periode na afloop van de arbeidsovereenkomst niet toegestaan om voor concurrenten te werken of op eigen naam te concurreren. Dit belemmert de werknemer dus. Om die reden moet een concurrentiebeding aan een aantal voorwaarden voldoen. Voldoet het beding niet aan de wettelijke voorwaarden? Dan kunt u naar de rechter verzoeken om het beding te vernietigen.

Voorwaarden geldig concurrentiebeding

De wet geeft als voorwaarden dat het concurrentiebeding schriftelijk moet worden overeengekomen met een meerderjarige werknemer. Tevens mag sinds 1 januari 2015 een concurrentiebeding niet meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Hier is wel een uitzondering op: indien er zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zijn, dan is het mogelijk om toch een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Wel dient er in de arbeidsovereenkomst uitgelegd te worden waarom die belangen zwaarwegend zijn.

Mogelijke struikelblokken van concurrentiebedingen

Vooral het ‘schriftelijkheidsvereiste’ is nogal eens een probleem bij het concurrentiebeding. Het zal wellicht wel duidelijk zijn dat het concurrentiebeding geldig overeengekomen is indien het beding in uw arbeidsovereenkomst staat (en u hiervoor getekend heeft). Maar is het bijvoorbeeld ook geldig indien het in een personeelsreglement staat vermeld of het beding u per e-mail is toegestuurd?

Dit soort vragen hangen af van de omstandigheden van het geval. Het gaat er voornamelijk om dat u het als werknemer wist (of had moeten weten) dat u akkoord ging met een concurrentiebeding. Zo niet, dan bent u ook niet gebonden aan het beding.

Botsing van belangen

Dergelijke bedingen blijven onderwerp van discussie in de rechtspraak. Begrijpelijk, aangezien deze clausules enerzijds de belangen van werkgevers beschermen, maar tegelijk anderzijds de vrijheid van werknemers om elders te gaan werken (enorm) beperken. Wordt u gehouden aan uw concurrentiebeding? Neem contact op met een van onze specialisten op het gebied van Arbeidsrecht en wij kunnen u adviseren over uw mogelijkheden.

Tel: 070 – 789 0090
Mail: info@vanderzwanadvocaten.nl

Over ons

Van der Zwan Advocaten is een advocatenkantoor in Den Haag dat is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht, letselschade en procesrecht.

Contact

Van der Zwan Advocaten
Dr. Lelykade 12 B
2583 CM Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@vanderzwanadvocaten.nl