Incasso grote vorderingen

Elke ondernemer heeft er wel eens mee te maken gehad: een vordering op een (zakelijke) klant die niet tot betaling wenst over te gaan. Stel u krijgt nog geld van een zakenpartner, die na afloop van de door u verrichte werkzaamheden niet tot (volledige) betaling over gaat, bijvoorbeeld omdat hij vindt dat u geen goed werk heeft geleverd of om dat hij de door u verstuurde factuur te hoog vindt . Het kan ook zijn dat u als ondernemer verschillende goederen aan een klant heeft geleverd, maar deze klant weigert tot betaling over te gaan of na levering nog probeert ‘af te dingen’. Dit zijn allemaal voorbeelden van situaties waarin u als ondernemer te maken heeft met een (grote) debiteurenpost welke voor hoofdbrekens zorgt en welke mogelijk voor flinke (financiële) schade zorgt. U wenst immers betaling van de vordering te ontvangen! Van der Zwan Advocaten kan u bijstaan om voor een daadkrachtige en snelle betaling zorg te dragen.

Van der Zwan Advocaten kan u bijstaan bij het incasseren van uw vorderingen! Neem contact op met één van onze experts op het gebied van het ondernemingsrecht voor een juridisch intakegesprek waarin uw rechtspositie met u wordt doorgesproken!

Het incasseren van uw vordering

Van der Zwan Advocaten kan u helpen om de niet betaalde facturen betaald te zien. Wij zullen u niet alleen, mocht het zover komen, in de rechtszaal helpen, maar wij zullen u ook met de buitengerechtelijke procedure (het proces voorafgaand aan de gerechtelijke procedure) helpen. Aan de hand van de volgende vier opties zal uw debiteur worden verzocht uw vordering te voldoen:

  • sommatie aanmaningen;
  • beslag;
  • faillissementsaanvraag

Sommatie aanmaningen

Wij zullen uw debiteur aanschrijven met het verzoek tot betaling van uw vordering over te gaan. In deze brief wordt de debiteur ervan op de hoogte gesteld dat mocht hij niet tot betaling overgaan, u zult overgaan tot het leggen van beslag, een faillissementsaanvraag of tot het opstarten van een gerechtelijke procedure.

Beslag

Beslag wordt gelegd op de eigendommen van de wanbetaler in kwestie. Het gaat vaak om zaken zoals bijvoorbeeld een bankrekening. Deze vorm van beslaglegging heet conservatoir beslag en kan vaak binnen een dag worden gerealiseerd. Het voordeel hiervan is dat – wanneer de wanbetaler beseft dat het u menens is en alsnog besluit de betaling op korte termijn te voldoen en zo het beslag weer op te heffen – u hiermee betaling afdwingt zonder dat er nog verder geprocedeerd hoeft te worden.

Faillissementsaanvraag

De faillissementsaanvraag is een uiterst effectieve methode om de hardnekkige wanbetaler aan te pakken. Wel dient te zijn voldaan aan de voorwaarde dat sprake is van een zogenoemde steunvordering. De wanbetaler dient tevens een andere schuld te hebben.

Gerechtelijke procedure

Indien betaling door de debiteur uitblijft in de buitengerechtelijke procedure zal de gerechtelijke procedure worden gestart. Binnen de gerechtelijke procedure is het mogelijk om een bodemprocedure te starten, dan wel te kiezen voor een kort geding. Het kort geding is een effectieve manier om snel (binnen enkele weken) de geldvordering op de wanbetaler te innen. Om een kort gedingprocedure te starten dient u wel een spoedeisend belang te hebben. Of hieraan in uw situatie voldaan is, kunnen wij met u bekijken.

Slot

Heeft u als ondernemer te maken met een (grote) vordering en de debiteur wenst niet tot betaling over te gaan, dan is het verstandig het incasso-traject uit te besteden aan Van der Zwan Advocaten – afdeling incasso. U kan te allen tijde vrijblijvend contact opnemen met ons advocatenkantoor. U kunt ons bereiken via nummer 070 – 789 00 90. Vanzelfsprekend kunt u ons ook per e-mail bereiken op info@vanderzwanadvocaten.nl.

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl