Het opnemen van een relatiebeding

5 december 2016 – Tijdens je dienstverband bouw je veel relaties op. Een werkgever wil deze relaties uiteraard graag behouden en voorkomen dat zijn klanten vertrekken indien een werknemer vertrekt. Om die reden neemt een werkgever vaak een relatiebeding in het contract op met zijn werknemers. In dit artikel wordt nader bekeken wat een relatiebeding is, hoe het geldig overeengekomen kan worden en of zo’n relatiebeding altijd stand kan houden.

Relatiebeding

Evenals een concurrentie- of geheimhoudingsbeding werkt een relatiebeding beperkend voor een werknemer. Vaak is bovendien een boete aan het beding gekoppeld indien een werknemer zich niet aan het beding houdt. Is dat niet het geval en wordt het beding toch overtreden? In dat geval zal de werkgever bij een overtreding aantoonbaar moeten maken dat hij schade heeft geleden. De praktijk wijst uit dat het lastig is om deze schade te begroten. Voor werkgevers is het dus belangrijk om die boete op te nemen in het beding.

Vereisten

Om een geldig relatiebeding overeen te komen moet er – evenals een concurrentiebeding – aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • het relatiebeding moet schriftelijk zijn overeengekomen;
  • het relatiebeding moet worden overeengekomen met iemand die meerderjarig is;
  • met ingang van 1 januari 2015 geldt tevens, dat een relatiebeding enkel mag worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden.

Contract door werkgever beëindigd

Het relatiebeding geldt niet, wanneer de arbeidsovereenkomst tot een einde komt en de werkgever schadeplichtig is. Indien u een vaststellingsovereenkomst aangeboden krijgt, dient u altijd onderling af te spreken dat uw geheimhoudings-, concurrentie en/of relatiebeding komt te vervallen. Doet u dit niet dan blijft het beding van kracht. Laat u zich daarom ook altijd bijstaan indien u een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van uw contract aangeboden krijgt.

Verzoek aan rechter om beding te vernietigen

Werkt het beding onredelijk zwaar? In dat geval kunt u de rechter verzoeken om het beding geheel of gedeeltelijk te laten vernietigen. Ons kantoor kan u hierover adviseren en – indien haalbaar – namens u een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Soms kan een rechter beslissen om een relatiebeding (gewijzigd) in stand laten, maar kan de Kantonrechter daarbij een werkgever verplichten om de werknemer een vergoeding te geven voor zijn ongemak.

Social media en het relatiebeding

Met de opkomst van social media is het overtreden van een relatiebeding een stuk gemakkelijker geworden. Een tweet naar een oude bekende relatie is zo verstuurd. Maar wees voorzichtig: ook dit kan worden aangemerkt als een overtreding van het relatiebeding. Het aankondigen van een nieuwe baan op social media is geen schending van een relatiebeding, maar het wordt anders indien u wervende teksten verstuurd naar oude relaties. Wees hier alert op.

Juridische bijstand van een advocaat?

Van der Zwan Advocaten is gespecialiseerd in arbeidsrecht en een van onze advocaten kan u bijstaan bij geschillen over relatiebedingen. Bel vrijblijvend op voor het maken van een afspraak naar tel: 070 – 789 00 90.

Over ons

Van der Zwan Advocaten is een advocatenkantoor in Den Haag dat is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht, letselschade en procesrecht.

Contact

Van der Zwan Advocaten
Dr. Lelykade 12 B
2583 CM Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@vanderzwanadvocaten.nl