Heeft u een rechtsbijstandverzekering?

Een meningsverschil met bijvoorbeeld een leverancier, of uw werkgever, kan zomaar een juridisch conflict opleveren met alle kosten van dien. Indien u beschikt over een rechtsbijstandverzekering bent u altijd verzekerd van juridische hulp. Wanneer uw een geschil heeft welke leidt tot een procedure, dan is het voor rechtsbijstandverzekeraars wettelijk verplicht om u als verzekerde een vrije advocaatkeuze te bieden. U heeft in dat geval, als verzekerde, aldus recht op kosteloze rechtsbijstand van een advocaat.

Vrije advocaatkeuze

Het staat u als verzekerde vrij om te kiezen wie in de procedure als raadsman optreedt, ondanks dat verzekeraars in hun polisvoorwaarden zelf mogen bepalen op welk moment een procedure gevoerd zal worden. Het recht op een vrije advocaatkeuze is naar aanleiding van een Europese richtlijn vastgelegd in de Wet op het financieel toezicht. De keuze van de verzekerde kan zijn een jurist in loondienst van de verzekeraar, maar het kan ook een externe advocaat van bijvoorbeeld Van der Zwan Advocaten betreffen. U hoeft dus geen (extra) kosten te maken voor het inschakelen van een advocaat!

Procedures

Indien het geschil tot een procedure leidt, hoeft niet per se sprake te zijn van een conflict waarbij u verplicht bent om een advocaat in de arm te nemen. Indien het een procedure betreft voor bijvoorbeeld de kantonrechter, of de bestuursrechter, bent u eveneens gerechtigd uw eigen advocaat te kiezen.

Kosten

Buiten uw bijdrage voor de rechtsbijstandverzekering dienen de kosten voor een externe advocaat door de verzekeraar volledig te worden vergoed en mogen dus niet voor rekening komen van de verzekerde. Het uurtarief welke door de externe advocaat wordt gehanteerd mag niet leiden tot het opleggen van beperkingen door uw verzekeraar. Het is voor de verzekeraar enkel toegestaan een totaal kostenmaximum per zaak te hanteren.

Verschil van mening tussen u en uw verzekeraar

Het kan voorkomen dat u en uw verzekeraar het niet eens zijn over het moment waarop de procedure gevoerd moet worden. Het is voor u als verzekerde vervolgens mogelijk een beroep te doen op de geschillenregeling. Aan de hand van de geschillenregeling is het mogelijk een bindend advies bij een externe advocaat aan te vragen. Wanneer de door u benaderde advocaat uw standpunt volgt, dan mag hij uw zaak tevens in behandeling nemen.

Slot

Heeft u een geschil welke u wenst voor te leggen aan Van der Zwan Advocaten en beschikt u over een rechtsbijstandverzekering, zend dan het polisblad en de polisvoorwaarden van uw verzekering mee met uw verzoek. Ons kantoor kan u aangeven of u een eigen advocaatkeuze hebt, dan wel u gebonden bent aan de advocaat aangewezen door uw verzekeraar. U kunt vrijblijvend contact opnemen met ons advocatenkantoor. U kunt ons bereiken via nummer 070 – 789 00 90. Vanzelfsprekend kunt u ons ook per e-mail bereiken op info@vanderzwanadvocaten.nl.

 

 

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl