Heeft u een rechtsbijstandsverzekering!? Nu ook in de buitengerechtelijke fase recht op vrije advocaatkeuze!

Het Europees Hof heeft eerder al bepaald dat u recht heeft op een vrije advocaatkeuze in gerechtelijke procedures en administratieve procedures welke gedekt worden door de rechtsbijstandsverzekeraar. Dit geldt ook voor procedures waarin een advocaat niet verplicht is, zoals in kantonzaken. Deze vrije advocaatkeuze is in 2016 verruimd naar ontslagprocedures bij het UWV en bezwaarprocedures in het bestuursrecht. Maar hoe zit het met de vrije advocaatkeuze in de fase voordat u naar de rechter stapt?

De buitengerechtelijke fase

Het Europees hof heeft op 14 mei 2020 de vrije advocaatkeuze verder verruimd. Ook in de buitengerechtelijke fase heeft u volgens het Europees Hof recht op een vrije advocaatkeuze. Het Europees Hof maakt geen onderscheid tussen de voorbereidende fase en de besluitfase van een gerechtelijke procedure. Elke fase die kan leiden tot een gerechtelijke procedure valt hieronder. Het gaat om procedures voor gerechtelijke of buitengerechtelijke bemiddeling waarbij een rechterlijke instantie betrokken is of kan zijn.

Het recht op vrije advocaatkeuze beoogt een adequate rechtsbescherming voor verzekerden. Volgens het Europees Hof is hierbij van belang dat de verzekerden bijgestaan kunnen worden door dezelfde advocaat in de buitengerechtelijke en de gerechtelijke fase. Het recht op vrije advocaatkeuze geldt ook voor de gevallen waarbij er uiteindelijk toch niet naar de rechter gegaan wordt.

Juridische bijstand nodig?

Bent u verzekerd bij een rechtsbijstandsverzekeraar en heeft u juridische bijstand van een advocaat nodig? Dan heeft u dus ook al recht op vrije advocaatkeuze in de buitengerechtelijke fase. Neem – uiteraard geheel vrijblijvend – contact met ons op om de (juridische) mogelijkheden te bespreken. U kunt ons telefonisch bereiken op 070 – 789 00 90 of info@zwanadvocaten.nl.

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl