Geschillen binnen de onderneming: hoe lost u die op?

Bent u betrokken bij een zakelijk conflict met uw compagnon of zakenpartner binnen het bedrijf?

Als u geen zelfstandig ondernemer bent, dan werkt u in een samenwerkingsverband. Dat kan een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap of een besloten vennootschap zijn. In het begin van zo’n samenwerking verloopt alles goed. En als het mis zou gaan: geen probleem. U heeft immers alles goed papier gezet. Maar dan ontstaan de onderlinge irritaties en problemen en wilt u de samenwerking beëindigen. Hoe doet u dat het beste?

Probeer de problemen altijd in onderling overleg en buiten de rechter om op te lossen. Korte en (soms) hevige pijn dus. Het voeren van gerechtelijke procedures kost nu eenmaal veel geld en negatieve energie. Het verdient daarbij ook de voorkeur om de onderhandelingen over  het beëindigen van de samenwerking door een derde, een advocaat, voor u te laten voeren. Die staat immers “iets” verder van het interne conflict af en kan uw belangen daardoor ook beter behartigen. Een advocaat is immers strikt partijdig (voor u).

Vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst

Komen partijen de voorwaarden voor de beëindiging overeen dan worden die afspraken in een vaststellingsovereenkomst of beëindigings- overeenkomst vastgelegd. De onderneming kan dan – al of niet – uit de registers van de Kamers van Koophandel worden uitgeschreven.

Gerechtelijke procedure

Maar soms lukt het niet om tot onderlinge overeenstemming te komen. Dan is het nodig om het geschil aan de rechter voor te leggen die dan knopen moet doorhakken. Let er daarbij dan wel op dat rechters niet oordelen over wat eerlijk is, maar moeten vaststellen wat er gesteld en bewezen kan worden. Als afspraken dus niet goed op papier staan en u die afspraken ook niet via getuigen kunt bewijzen, dan zal de rechter u helaas in het ongelijk moeten stellen. Het komt er daarom ook op aan hoe een vordering of eis wordt opgesteld en op welke van de partijen daardoor de bewijslast rust. Als u namelijk de bewijslast heeft om een afspraak te bewijzen en u kunt dat niet voldoende, dan wordt uw vordering afgewezen. Een gespecialiseerd advocaat procesrecht kan u daarbij het beste helpen.

Advocaat bij bedrijfsbeëindiging nodig?

Zoekt u een deskundige en betrokken advocaat die het belang van uw organisatie altijd voorop plaatst? Dan bent u bij Van der Zwan Advocaten aan het juiste adres. Onze advocaten zijn uw vertrouwenspersonen die ervoor zorgen dat uw juridische problemen opgelost worden. Zodat u zich volledig op uw core business kunt richten.

Onze advocaten zijn specialisten daar waar het aankomt op het adviseren en onderhandelen bij bedrijfsbeëindiging of bedrijfsovername en het verwoorden van praktische afspraken. Zij zijn gespecialiseerd in verbintenissenrecht en contractenrecht en helpen u het maximale resultaat te behalen. Als het kan buiten de rechter om, scherp procederen als het moet.

Kennismaken? 

Wij geloven in de kracht van persoonlijk contact zodat wij u goed verder kunnen helpen. U bent welkom om bij ons op kantoor langs te komen voor een oriënterend gesprek. Maar uiteraard komen wij ook graag kennismaken bij u op kantoor. Bel voor een afspraak naar 070-7890090 of mail naar info@zwanadvocaten.nl

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl