Geld uitgeleend en nu door de corona in geldproblemen! Wat te doen?

In betere tijden heeft u een bedrag aan een familielid, vriend of kennis uitgeleend. Dat geld heeft u nu eigenlijk zelf hard nodig. Maar degene aan wie het geld is uitgeleend betaalt niet terug. Wat kunt u doen?

Geldlening, waar moet u op letten!

Wist u dat u zelf de voorwaarden van een onderhandse lening kunt bepalen? Maar waar dient u allemaal op te letten bij het verstrekken of aangaan van een onderhandse geldlening en wat kunt u doen als de geldlener het geld niet terugbetaald? Lees het hier!

Een geldlening kan mondeling of schriftelijk worden aangegaan. Het beste is het natuurlijk om dit schriftelijk te doen. In dat geval staat er zwart op wit wat de afspraken zijn als er een geschil ontstaat over de geldlening.

Daarnaast is het altijd verstandig om het geld per bank overboeking uit te lenen. Dat geeft bewijs dat het geld ook daadwerkelijk is betaald. Degene die het geld ontvangen heeft kan nu nog moeilijk ontkennen.

Verder is het aan te raden om een datum af te spreken waarop de lening – in zijn geheel of in delen – moet worden terugbetaald. Bespreek goed of het bedrag in één keer of in termijnen terugbetaald dient te worden. Na het verstrijken van die datum is het uitgeleende bedrag namelijk direct opeisbaar. Dat wil zeggen dat u het geld zo nodig via de rechter kunt opeisen als er niet wordt terugbetaald.

Rente over geldlening

Ook kan er een rente overeengekomen worden. Indien u de lening tegen een lage rente verstrekt dient u wel rekening te houden met het feit dat de belastingdienst dit als schenking aan zal merken. Indien het bedrag buiten de kaders van belastingvrij schenken valt, dient u hierover belasting te betalen.

Geldlener betaalt geleende geld niet terug. Wat nu?

Helaas kan het voorkomen dat iemand zijn afspraken niet nakomt en het geleende bedrag niet terugbetaald. Wat kunt u doen indien een geldlener het geld niet terugbetaald? Indien er een datum is afgesproken waarop de lening dient te zijn afbetaald, is het uitgeleende bedrag direct opeisbaar nadat deze termijn is verstreken. Bij een overeenkomst tot geldlening voor onbepaalde tijd is de vordering pas opeisbaar vanaf het moment dat de gelduitlener aanspraak maakt op terugbetaling. In principe dient de geldlener dan binnen 6 weken tot terugbetaling over te gaan, tenzij er in de overeenkomst een andere termijn is afgesproken. Indien de geldlener het bedrag niet terugbetaalt kan ons kantoor de geldlener benaderen en tot betaling aanzetten. Lukt dat niet buiten rechte dan kan een gerechtelijke procedure bij de rechter opgestart worden. Wordt de lening niet betwist dan kan dat heel snel in kort geding.

Juridische hulp nodig?

Krijgt u uw uitgeleende geld niet terug of heeft u een ander geschil over een geldlening? Zwan Advocaten helpt u graag.

U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@zwanadvocaten.nl. Ook kunt u uw gegevens achterlaten en dan nemen wij contact met u op!

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl