Geld lenen? Zet het goed op papier!

In deze tijden van financiële krapte kunt in liquiditeitsproblemen raken en dringend geld nodig hebben.  Geld lenen kan natuurlijk bij een bank. Maar de bank stelt steeds strengere eisen en niet iedereen komt zomaar voor een geldlening in aanmerking. Wanneer u niet aan deze eisen voldoet kunt u ervoor kiezen om ergens anders geld te lenen. Dit kan bijvoorbeeld bij een ondernemer financier maar u kunt ook iemand uit uw direct omgeving benaderen, denk bijvoorbeeld aan een familielid, een goede vriend of een kennis. Er is dan sprake van een onderhandse lening.

Ongeacht van wie u geldbedrag leent, beide partijen hebben baat bij een duidelijke overeenkomst met betrekking tot de geldlening, een geldleningsovereenkomst. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat  beide partijen te allen tijde duidelijk zicht hebben op wat er is afgesproken. Daarnaast zorgt deze overeenkomst ervoor dat er bewijs is van de geldlening en voortkomt de overeenkomst problemen met betrekking tot het terugbetalen/aflossen van de lening.

Wat neem ik op in een geldleningsovereenkomst?

De inhoud van de overeenkomst is natuurlijk vormvrij en u kunt daarin opnemen wat u wil. Het is echter wel raadzaam om in ieder geval een aantal zaken in de overeenkomst op te nemen.

 • naam, adres en geboortedatum van de betrokkenen van de geldlening;
 • welk bedrag er wordt (uit)geleend;
 • op welke datum wordt het bedrag uitgeleend;
 • hoe wordt het bedrag uitbetaald;
 • is er rente van toepassing op de lening? Zo ja, welk percentage;
 • wanneer moet het uitgeleende bedrag terugbetaald worden?;
 • afspraken met betrekking tot de terugbetaling/aflossing (per wanneer, welk bedrag, maandelijks);
 • consequenties wanneer de afspraken met betrekking tot de terugbetaling niet worden nageleefd;
 • eventueel een mogelijkheid tot opzegging met inachtneming van een opzegtermijn;
 • gevolgen bij surseance van betaling of faillissement;
 • beide partijen dienen de overeenkomst te ondertekenen.

Zorg ervoor dat bovengenoemde zaken duidelijk zijn geformuleerd en dat deze niet voor verschillende interpretaties vatbaar zijn. Dit zorgt ervoor dat er geen discussies ontstaan tussen u en degene van wie of aan wie u geld heeft geleend.

Heeft u advies nodig met betrekking tot een geldlening of een geldleningsovereenkomst?

Heeft u al geld uitgeleend en wordt dat niet terugbetaald of eist iemand een geldbedrag van u terug? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact met ons op om de (juridische) mogelijkheden te bespreken. U kunt ons telefonisch bereiken op 070 – 789 00 90 of info@zwanadvocaten.nl.

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl