Gebrekkige dienst

Wanneer u bijvoorbeeld iemand heeft ingeschakeld om uw huis te schilderen, uw financiën te beheren of om goederen te vervoeren, kan het voorkomen dat u ontevreden bent over de dienst die diegene heeft verricht. Van der Zwan Advocaten kan u helpen hiertegen op te treden!

Overeenkomst

Bij het afnemen van diensten heeft u een overeenkomst gesloten (zoals een overeenkomst tot opdracht of het ondertekenen van een opdrachtbevestiging). Als de dienstverlener (zoals een aannemer) het contract niet (volledig) of gebrekkig nakomt, dient deze dienstverlener uw schade te vergoeden.

Een dienstverlener kan zich niet altijd zomaar verschuilen achter een standaardzin in een overeenkomst, zoals “de aansprakelijkheid van de dienstverlener wordt uitgesloten”. Het is daarom raadzaam om bij twijfel contact op te nemen met één van onze experts. Deze kan u adviseren over uw positie en de schade die u vergoed kunt krijgen.

Hierbij is het van belang wat voor soort overeenkomst u met de dienstverlener heeft gesloten:

  • als er sprake is van een inspanningsverplichting, betaalt u voor het werk/de inspanning die wordt geleverd door de dienstverlener;
  • als er sprake is van een resultaatverplichting, dan betaalt u voor een bepaald resultaat. Dit resultaat moet goed en naar behoren zijn.

Een dienstverlener dient zich te houden aan de afspraken die u met diegene hebt gemaakt. Houdt de dienstverlener zich niet aan de overeenkomst, dan blijft hij in gebreke en wordt er gesproken van een wanprestatie’. De wet schrijft voor dat schade die hieruit voortvloeit, vergoed dient te worden.

Installatie of montage inbegrepen

Het kan ook voorkomen dat u ergens een product (zoals een keuken of een wasmachine) heeft gekocht en de verkoper een ander bedrijf inschakelt voor de installatie of montage van het product. Wanneer deze installatie of montage niet naar behoren wordt uitgevoerd, kunt u naast het installatiebedrijf ook de verkoper aanspreken.

Wilt u meer weten over de juridische mogelijkheden wanneer u schade heeft geleden door een gebrekkige dienst? Neem dan contact op met Van der Zwan Advocaten voor een gratis intakegesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.

Voor wie?

De advocaten van Zwan Advocaten staan zowel particulieren als (internationale) bedrijven bij en zijn werkzaam in heel Nederland.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl