Gebrekkig product

U heeft een product gekocht bij een bedrijf waarvan nu blijkt dat het gebreken vertoont. Dit kan bijvoorbeeld om een auto gaan, maar ook om een televisie of een badkamer. Indien sprake is van een gebrekkig product, kunt u de verkoper aanspreken. Er is namelijk wettelijk bepaald dat het door u aangeschafte product aan de (koop)overeenkomst moet beantwoorden. Het product moet dus die eigenschappen vertonen die u op grond van de overeenkomst mocht verwachten.

Een product beantwoordt bijvoorbeeld niet aan de overeenkomst als:

 • het beschadigd is;
 • als het defect is, of het niet goed doet;
 • als het niet compleet is;
 • als het product iets niet doet, wat er wel van verwacht kan worden;
 • als u er niet mee kunt doen wat de verkoper gezegd heeft;
 • het geleverde product afwijkt in aantal, maat of gewicht van wat is afgesproken;
 • het geleverde anders is dan het monster of model dat bij verkoop werd getoond.

Als van één (of meerdere) van de bovenstaande punten sprake is, heeft u waarschijnlijk een gebrekkig (ofwel non-conform) product gekocht. Van der Zwan Advocaten kan u helpen om de door u geleden schade vergoed te zien.

Is het product (al) binnen zes maanden gebrekkig?

Indien u er als consument binnen zes maanden na koop (of levering) achter komt dat het product niet voldoet en dus gebrekkig is, biedt de wet u extra hulp. Er wordt dan namelijk aangenomen dat het product bij koop al gebreken had en u hoeft dit verder niet te bewijzen. Hierdoor is het makkelijker om de door u geleden schade op de wederpartij te verhalen.

Schade door installatie of montage van een product?

Indien de verkoper ook verantwoordelijk is voor installatie of montage van dat wat u gekocht heeft (zoals bijvoorbeeld bij de aanschaf van een keuken of wasmachine het geval kan zijn), valt de installatie of montage ook onder deze regeling. Als installatie of montage dus niet goed (gebrekkig) is uitgevoerd, kunt u de verkoper aansprakelijk stellen voor uw schade.

Vergoeding van uw schade

Wanneer u een product heeft gekregen die gebreken vertoont, biedt de wet een aantal manieren om u schadeloos te stellen. Mogelijkheden zijn:

 • het alsnog leveren dat wat ontbreekt aan uw product (als het bijvoorbeeld niet compleet is);
 • herstel van uw product (als er bijvoorbeeld krassen op zitten of het niet goed werkt);
 • vervanging van uw product;
 • korting op de aankoopprijs;
 • ontbinding van de koopovereenkomst.

Heeft u een gebrekkig product gekocht? Neem contact op met één van onze experts en wij stellen de verkoper voor u aansprakelijk en krijgen uw schade vergoed!

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Voor wie?

Van der Zwan Advocaten staat ondernemers in het MKB bij waaronder ZZP ‘ ers, vennoten in een vof, verenigingen, stichtingen en coöperaties.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl