Help….ik ben benoemd tot executeur!

Het gebeurt je (gelukkig) niet dagelijks. Na het overlijden van je vader/moeder/broer/zus enz. blijkt dat hij/zij jou bij testament benoemd heeft tot executeur. Maar wat betekent dit nu allemaal en wat komt er allemaal op je af? Hieronder zal ik in het kort wat antwoorden geven op deze brandende vragen.  

Wat is een executeur en waarom is deze persoon zo belangrijk? 

Een erflater benoemd in een testament een voor hem/haar betrouwbaar persoon tot executeur met de gedachte deze executeur ervoor zal zorgen dat ook na zijn/haar dood er gehandeld wordt volgens de wensen van de erflater. Het is dan ook een eervolle taak.

Hoewel de executeur bij testament wordt benoemd moet de executeur zijn taak wel aanvaarden. Je bent niet verplicht om de taak uit te voeren. Wil je geen executeur zijn dan is het wel belangrijk om dit zo spoedig mogelijk duidelijk kenbaar te maken. Het aanvaarden van de functie kan namelijk ook voortvloeien uit het handelen alsof je een executeur bent.

Wat doet een executeur allemaal?  

De werkzaamheden van een executeur kunnen zeer divers zijn. Zo worden vaak de praktische zaken zoals de begrafenis/crematie door de executeur geregeld. Ook kunnen de werkzaamheden bestaan uit het verdelen van de nalatenschap. Er zijn daarom drie verschillende executeurs welke steeds meer verantwoordelijkheden hebben:

  1. de begrafenisexecuteur, hierbij bestaan de werkzaamheden voornamelijk uit het verzorgen van de uitvaart.
  2. de beheers executeur, de belangrijkste taken van deze executeur zijn ondermeer het beheer van de goederen van de nalatenschap, het voldoen van de schulden van de nalatenschap, het opstellen van een boedelbeschrijving, in overleg met de erfgenamen treden omtrent eventueel verkoop van goederen e.d., de erfgenamen informeren, contact houden met eventuele legatarissen, enz.
  3. de executeur-afwikkelingsbewindvoerder heeft naast de onder punt 2 genoemde punten de verplichting om jaarlijks rekening en verantwoording af te leggen en – indien noodzakelijk – zijn bewind in te schrijven in openbare registers (denk hierbij aan het Kadaster of het aandeelhoudersregisters).

Het is overigens goed mogelijk dat er meerdere personen tot executeur benoemd worden met elk hun eigen taken. Iedereen heeft alsdan zijn eigen specialisme.

Vergoeding executeur 

Een executeur hoeft zijn werkzaamheden niet kosteloos te doen. In de wet is geregeld dat een executeur recht heeft op 1% van de waarde van het vermogen op het moment van overlijden van erflater.

Overigens kan een erflater van deze standaardregeling in het testament afwijken.

Risico’s voor een executeur 

Ondanks het feit dat het een eervolle taak is om als executeur benoemd te worden moet je wel goed nadenken of je deze verantwoordelijk wil. Er zijn namelijk wel enkele risico’s aan verbonden. Voor een executeur-afwikkelingsbewindvoerder ligt dit iets anders. Zij mogen jaarlijks 1% van het onder beheer staande vermogen als loon in rekening te brengen.

Zo is de executeur bijvoorbeeld sinds 1 januari 2012 verplicht om de aangifte erfbelasting te ondertekenen. Ook is de executeur hoofdelijk aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde erfbelasting. Laat je dan ook vooraf goed informeren!

Beroep op de Kantonrechter 

Zijn er problemen tussen de executeurs onderling dan wel tussen de executeurs en één van de erfgenamen dan kan het geschil aan de Kantonrechter worden voorgelegd. Het is dan verstandig om u te laten bijstaan door een advocaat welke voor u de juiste juridische grondslagen voor het voetlicht kan brengen.

 

Voor wie?

Van der Zwan Advocaten staat ondernemers in het MKB bij waaronder ZZP ‘ ers, vennoten in een vof, verenigingen, stichtingen en coöperaties.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl