Eindelijk gerechtigheid voor ‘Dexia-gedupeerden’

5 september 2016 – afgelopen vrijdag (2 september jl.) heeft de Hoge Raad het langverwachte arrest omtrent de Dexia-affaire gewezen. Waar ging dit ook alweer over? Dexia – maar bijvoorbeeld ook Aegon – verkocht aandelenleasecontracten aan geïnteresseerden. In veel gevallen adviseerde een tussenpersoon de klant en verwees de klant vervolgens door naar een aanbieder. Kort gezegd leende de klant geld bij die aanbieder (bijvoorbeeld middels het nemen van een tweede hypotheek op het woonhuis) om dit vervolgens te laten beleggen. Hierbij werd klanten voor ogen gehouden dat zij forse winsten zouden maken. Toen de economische crisis insloeg – en de aandelenmarkt in elkaar stortte – ging deze belofte niet langer op en bleven afnemers van aandelenleasecontracten met een aanzienlijke schuld zitten.

Tussenpersoon

De Wet toezicht effectenverkeer 1995 = geldend ten tijde van het afsluiten van de aandelenleasecontracten = bepaalde dat alle tussenpersonen een vergunning nodig hadden. Tussenpersonen die klanten enkel in contact brachten met aanbieders (doorverwijzen) werden uitgezonderd en hadden geen vergunning nodig. Zodra zij klanten ook (professioneel) adviseerden met betrekking tot effectentransacties was er wel een vergunning vereist. Achteraf blijkt dat veel aanbieders – waaronder Dexia en Aegon – toestonden dat tussenpersonen (toekomstige) klanten zonder vergunning adviseerden en vervolgens doorverwezen naar de aanbieder zelf. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat dit niet mocht.

Arrest Hoge Raad

De Hoge Raad heeft in zijn arrest geoordeeld dat aanbieders die toestonden dat tussenpersonen klanten zonder vergunning adviseerden en naar hen doorverwezen vergoedingsplichtig zijn. Deze vergoedingsplicht geldt “zowel [voor] wat betreft een eventuele restschuld als wat de door de particuliere belegger reeds betaalde rente, aflossing en kosten aangaat”, aldus de Hoge Raad. Het gaat hier dus volledige vergoeding.

Klanten waarbij de tussenpersoon wel over een vergunning beschikte, komen helaas niet in aanmerking voor de vergoeding. Dit geldt ook voor klanten die reeds akkoord zijn gegaan met een regeling waarbij wordt afgezien van verdere procedure. Voorbeeld hiervan is de Duisenberg-regeling, waarbij tweederde van de restschuld werd kwijtgescholden als de klant afzag van verdere procedure.

Bent u een gedupeerde?

091Bent u jaren geleden ook een aandelenleasecontract aangegaan en dacht u uw geld kwijt te zijn? Wij kunnen u helpen om alsnog uw schade te verhalen. Als u bij een van bovenstaande aanbieders een aandelenleasecontract bent aangegaan of denkt dat uw tussenpersoon toentertijd onrechtmatig zonder vergunning handelde, dan kan mr. Richard van der Zwan u bijstaan in het verkrijgen van een vergoeding, zolang u niet al akkoord bent gegaan met een regeling waarbij u afziet van verdere procedure.

Wij nodigen u graag uit voor een inleidend gesprek op ons kantoor, zodat wij voor u kunnen kijken welke (juridische) mogelijkheden er zijn. Bel vrijblijvend op voor het maken van een afspraak naar: 070 – 78 900 90.

Voor wie?

Van der Zwan Advocaten staat ondernemers in het MKB bij waaronder ZZP ‘ ers, vennoten in een vof, verenigingen, stichtingen en coöperaties.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl