Een gebrekkig product gekocht, wat nu?

2 september 2016 – Bent u niet tevreden met uw aankoop? Voldoet het product niet aan wat de verkoper u heeft beloofd of aan wat er op de verpakking staat? Dan bestaat de kans dat u een non-conform product heeft aangeschaft. Hieronder staat aangegeven wat u in dat geval kunt doen.

Wat is non-conformiteit?

Als u als consument een gebrekkig product koopt, kunt u zich in veel gevallen beroepen op non-conformiteit. Non-conformiteit betekent dat hetgeen u gekocht heeft niet voldoet aan de overeenkomst. Met andere woorden: het product heeft een gebrek en is niet wat u ervan verwacht. Dit zou bijvoorbeeld kunnen komen doordat de verkoper een mededeling heeft gedaan over het product die onjuist blijkt te zijn of het model in de winkel wijkt af van het werkelijke product.

Het is per product verschillend tot wanneer u zich kunt beroepen op de non-conformiteit hiervan. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met de prijs en de levensduur van een product. Als u een gebrek ontdekt, dient u dit in ieder geval zo spoedig mogelijk (binnen 2 maanden) te melden aan de verkoper. Dit is de klachtplicht. Daarnaast dient u de verkoper aan te spreken op het gebrek en moet u de verkoper in de gelegenheid stellen om alsnog binnen een redelijke termijn voor correcte nakoming te zorgen (en doe dit vanwege het bewijs altijd schriftelijk!).

Bewijsvermoeden

In het recht geldt: wie stelt, moet bewijzen. U zou dan moeten bewijze dat uw product niet goed is. Europees regelgeving heeft ervoor gezorgd dat een consument extra wordt beschermd. Als het gebrek zich binnen zes maanden na aanschaf openbaart, hoeft u – normaal gesproken – niet te bewijzen dat het product gebrekkig is, maar dient de verkoper te bewijzen dat het product níet gebrekkig is. Bewijstechnisch is dit een (groot) voordeel. Na zes maanden kunt u zich nog steeds beroepen op non-conformiteit, maar dan dient u met bewijzen aan te tonen dat het product gebrekkig is.

De non-conformiteit geldt alleen bij producten, dus niet bij diensten. Wel is het zo dat de inbegrepen installatie van een door u gekocht product hier ook onder valt.

Wat kunt u hiermee?

Als vastgesteld is dat het product non-conform is, heeft u als koper een aantal bevoegdheden. Ten eerste kunt u eisen dat u alsnog – zonder kosten – in het bezit komt van een conform product. Dit kan  – voor zover dat redelijk is – door aflevering van hetgeen ontbreekt of door  herstel of vervanging van het afgeleverde product. Daarnaast heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden of de prijs evenredig te verminderen. U brengt het product dan dus terug en krijgt uw geld terug of u krijgt een korting, omdat het product gebrekkig is.

Geen garantie?

001Ook indien u geen garantie kunt u voornoemde acties ondernemen. Indien u een ondeugdelijk product heeft gekocht kunt u teruggaan naar de verkoper. Dit is een soort van ‘wettelijke garantie’. U hoeft dus niet extra garantie te hebben afgesloten. De verkoper kan ook niet zeggen dat hij u niet verder wil helpen omdat u geen garantie heeft afgesloten. Evenmin mag de verkoper uw probleem ‘doorsluizen’ naar de achterliggende fabrikant. U heeft namelijk het product gekocht bij die verkoper (u heeft daarmee een overeenkomst gesloten) en op grond daarvan is de verkoper uw aanspreekpunt.

Wij staan u graag (pro deo) bij

Heeft u een gebrekkig product gekocht en werkt de verkoper niet mee om dit op te lossen? Wij nodigen u graag uit voor een inleidend gesprek op ons kantoor, zodat wij voor u kunnen kijken welke (juridische) mogelijkheden er zijn. Bel vrijblijvend op voor het maken van een afspraak naar: 070 – 78 900 90.

Voor wie?

Van der Zwan Advocaten staat ondernemers in het MKB bij waaronder ZZP ‘ ers, vennoten in een vof, verenigingen, stichtingen en coöperaties.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl