Een deelgeschil in letselschade zaken; wat is dat?

Wanneer een deelgeschil?

Om uw schade in een letselschade zaak vergoed te krijgen is het noodzakelijk dat de aansprakelijkheid door de verzekeraar is erkend. Soms wordt die aansprakelijkheid helaas niet erkend en loopt de afwikkeling van uw letselschade vast. Dit kan soms jaren duren. Maar juist voor dit soort kwesties heeft de wet een oplossing bedacht; het en deelgeschil. Het deelgeschil geldt alleen in letselschadezaken. Bij de afwikkeling van de schade kunnen er namelijk punten zijn waarover partijen het niet eens kunnen worden en in zulke gevallen kan een deelgeschil mogelijk een uitkomst bieden.

Wat is een deelgeschil?

In een deelgeschilprocedure kunnen partijen de kwestie waar zij het niet over eens worden aan de rechter voorleggen. De rechter helpt dan bij het doorhakken van knopen en zorgt ervoor dat de onderhandelingen weer goed verlopen. De rechter beoordeelt in dit geval alleen de kwesties waar men het niet over eens is en de verdere afwikkeling kan dan buiten de rechter om plaatsvinden. Het punt waarover partijen een deelgeschil aan de rechter voorleggen moet wel zo danig belangrijk zijn dat de letselschade verder afgehandeld kan worden.

Het oordeel van de rechter in een deelgeschil is bindend. De partijen zijn aan het oordeel van de rechter gebonden en dienen zich daar dus aan te houden.

Welke onderwerpen kunnen in een deelgeschil worden voorgelegd?

In een deelgeschil kunnen verschillende onderwerpen aan bod komen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan:

  • De aansprakelijkheid;
  • Percentage eigen schuld;
  • De causaliteit;
  • Het inschakelen van experts;
  • Het interpreteren van het rapport van een expert.
  • De schadeposten;
  • De schadebeperkingsplicht.

Hoe start u een deelgeschilprocedure?

Een deelgeschilprocedure vangt aan met het indienen van een verzoekschrift. Het verzoekschrift moet aanhangig worden gemaakt bij de rechter die ook in een normale bodemprocedure bevoegd zou zijn. De wederpartij kan vervolgens een verweerschrift indienen en daarna volgt een mondelinge behandeling van het verzoek bij de rechtbank. De uiteindelijke kosten van een deelgeschilprocedure komen in principe voor rekening van de aansprakelijke partij.

Indien partijen er na een deelgeschil nog altijd niet uitkomen kunnen zij besluiten toch nog een bodemprocedure te starten. De rechter in een bodemprocedure is echter in beginsel ook gebonden aan het oordeel van de rechter in de deelgeschilprocedure.

Letselschade opgelopen?

Heeft u letselschade opgelopen? Heeft u vragen of wilt u worden bijgestaan door Van der Zwan Advocaten? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@zwanadvocaten.nl.

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl