Bang om failliet te gaan? Dat hoeft niet met nieuw dwangakkoord!

De coronacrisis is inmiddels gedurende lange tijd gaande. Ondanks de versoepelingen van de maatregelen lijkt het er op dat deze crisis nog wel even gaat duren. Vele ondernemingen vrezen dan ook voor faillissement bij het aanhouden van de coronacrisis. Heeft u moeite om te voldoen aan al uw betalingsverplichtingen? Lijkt uw bedrijf af te stevenen op een faillissement? Een dwangakkoord kan oplossing bieden! Zwan Advocaten kan u hierin bijstaan.

WHOA: een wetsvoorstel wijziging faillissementswet

In 2019 is het voorstel Wet homologatie onderhands akkoord (“WHOA”) ingediend. Het voorstel ziet op een wijziging van de Faillissementswet en is bedoeld om een surseance van betaling of faillissement te voorkomen van ondernemingen die in zwaar weer verkeren.

Het voorstel maakt het voor deze ondernemingen mogelijk om de rechtbank een akkoord over de herstructurering en sanering van de schulden goed te laten keuren. Door de goedkeuring zijn alle schuldeisers aan dit akkoord gebonden, ook de schuldeisers die tegen het akkoord gestemd hebben. Het voorstel maakt het dus mogelijk om ook dwarsliggende crediteuren aan een akkoord te binden, een zogenaamd dwangakkoord.

De situatie dat één kleine schuldeiser het gehele akkoord tegen houdt is helaas op dit moment nog steeds een harde maar zeer mogelijke waarheid. Zwan Advocaten kan u hierin helpen.

Wat zijn de voordelen van een dwangakkoord in plaats van faillissement?

Door middel van een dwangakkoord kunnen de ondernemingen tot een herstructurering en sanering van de schuldenlast komen. Hiermee wordt een faillissement voorkomen.

Schuldeisers worden hiermee weliswaar gekort aangezien zij genoegen moeten nemen met een gedeeltelijke betaling van hun vordering, maar zij ontvangen bij een akkoord altijd meer dan wanneer het faillissement van hun debiteur wordt uitgesproken! Feitelijk zijn alle partijen dus beter af. De onderneming kan worden voortgezet. Werknemers kunnen hun baan behouden. De schade bij leveranciers en afnemers wordt zoveel mogelijk beperkt.

Voor het aanbieden van een (dwang)akkoord buiten faillissement bestaat (helaas) op dit moment nog geen wettelijke basis. Wat kunt u dan doen op dit moment? U kunt wel in faillissement een akkoord aanbieden.

Hoe werkt het aanbieden van een akkoord?

De gefailleerde kan een akkoord aan de crediteuren aanbieden (art. 138 Fw.) Het akkoord kan gelijktijdig met de faillissementsaanvraag worden ingediend, maar ook later. Op de zogenaamde verificatievergadering wordt over het akkoord gestemd.

Een akkoord is aangenomen als

  • een meerderheid van de op deze verificatievergadering verschenen schuldeisers
  • die gezamenlijk tenminste de helft van de totale schuldenlastvertegenwoordigen, met het akkoord instemmen.

Als een akkoord is aangenomen moet de rechtbank het akkoord bekrachtigen, dit heet homologatie.  Het akkoord is daarna jegens alle concurrente schuldeisers verbindend. Ook schuldeisers die tegen het akkoord hebben gestemd, zijn er dan aan gebonden. Door de homologatie van het akkoord eindigt het faillissement.

Advocaat voor aanbieden akkoord

Bij het aanbieden van een akkoord is het raadzaam om de hulp van een gespecialiseerd advocaat in te schakelen. Het initiatief en de verantwoordelijkheid van het aanbieden van een akkoord ligt namelijk niet bij de curator. De gefailleerde dient het voorstel te doen. Ook het daarvoor benodigde overleg met de crediteuren dient de gefailleerde te voeren. Een gespecialiseerd advocaat kan het akkoord zo goed mogelijk opstellen en u begeleiden bij het verloop, waardoor schuldeisers wel akkoord moeten zullen gaan.

Wat kunt u doen voordat WHOA is ingevoerd? Zijn er nog andere tips?

Hopelijk wordt de WHOA spoedig ingevoerd. Tot die tijd is een dwangakkoord buiten de situatie van faillissement helaas nog niet mogelijk. Om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis toch het hoofd te bieden zijn er gelukkig wel andere mogelijkheden. Zo kan bijvoorbeeld een buitengerechtelijk akkoord worden aangeboden, een regeling worden getroffen met bepaalde schuldeisers of een bankkrediet tijdelijk worden verruimd. Mocht dit alles niet baten, dan kan surseance van betaling of faillissement worden aangevraagd.

Heeft u hulp nodig heeft bij het aanbieden of juist het beoordelen van een akkoord? En/of wilt u kijken naar andere mogelijkheden om uw onderneming in deze coronacrisis het hoofd te bieden? Neem dan contact op met Zwan Advocaten.

Lees overigens voor andere tips in verband met de Coronacrisis ook eens dit blogartikel.

Advocaat faillissementsrecht in Den Haag

Zwan Advocaten staat cliënten bij met het aanbieden van een akkoord of bij het beoordelen van de vraag of zij een aanbod voor een akkoord moeten aanvaarden. Zwan Advocaten is een advocatenkantoor met geruime kennis en jarenlange ervaring in het adviseren en procederen omtrent (dreigend) faillissement en staat u hierin graag bij.

U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@zwanadvocaten.nl. Ook kunt u uw gegevens achterlaten en dan nemen wij contact met u op!

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Voor wie?

Zwan Advocaten staat particulieren en ondernemers, waaronder makelaars, beleggers, winkelketens en woningbouwverenigingen bij.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl