Drie soorten WGA-uitkeringen

ls WIA/WAO-gerechtigde kunt u nog altijd werken bij een werkgever. In een eerder artikel over de WIA-uitkering is al opgemerkt dat er drie soorten WGA-uitkeringen bestaan. Indien u ondanks uw beperkingen toch kunt werken maar minder dan 65% van uw oude loon kunt verdienen dan komt u in aanmerking voor een WGA-uitkering. De WGA-uitkering kent vervolgens de loongerelateerde, de loonaanvullings- en de vervolguitkering. De WIA is hiermee ten opzichte van de WAO qua uitkeringssystematiek ingewikkelder geworden. Veel werknemers blijken onbekend te zijn met de inkomensgevolgen van de WGA en in het bijzonder over het aflopen van de loongerelateerde uitkering. In dit artikel worden de drie soorten WGA-uitkeringen besproken.

De loongerelateerde uitkering

Wanneer u arbeidsgeschikt bent geworden krijgt u in de meeste gevallen eerst een loongerelateerde uitkering. Een voorwaarde om in aanmerking te kunnen komen voor een loongerelateerde uitkering is dat u door uw arbeidsongeschiktheid minder dan 65% van uw laatste loon kunt verdienen. Verder geldt de zogeheten referte-eis. Dit houdt in dat u van de 36 weken voorafgaand aan de eerste dag van ziekte tenminste 26 weken heeft gewerkt.

De loonaanvullende of vervolguitkering

Indien u geen recht (meer) heeft op een loongerelateerde uitkering of wanneer u niet voldoet aan de referte-eis en u bent tussen de 35 en 80% arbeidsongeschikt, dan volgt de loonaanvullings- of de vervolguitkering. Deze schelen vaak aanzienlijk in hoogte. Wanneer u tenminste 50% verdient van wat het UWV zegt dat u nog zou kunnen verdienen dan komt u in aanmerking voor een loonaanvullende uitkering. Mocht dit minder zijn dan 50% dan krijgt u een vervolguitkering. Deze inkomenseis geldt overigens niet als u 80 tot 100% arbeidsongeschikt bent. Dan komt u zondermeer in aanmerking voor de loonaanvullingsuitkering van 70% van uw laatstverdiende inkomen. U dient zich ervan bewust te zijn dat een inkomen van een paar euro meer per maand verschil zou kunnen uitmaken of u voor de (hogere) loonaanvullende of voor de (lagere) vervolguitkering in aanmerking komt.

Minder dan 35% arbeidsongeschikt

Wanneer u volgens het UWV minder dan 35% arbeidsongeschikt bent heeft u geen recht op een WIA-uitkering. Als uw werkgever u dan ontslaat wegens twee jaar arbeidsongeschiktheid dan kunt u een procedure opstarten wegens kennelijk onredelijk ontslag. Het ontslag kan bijvoorbeeld kennelijk onredelijk zijn indien uw werkgever onvoldoende heeft gekeken naar een aangepaste functie of indien de gevolgen van de opzegging voor u als werknemer te ernstig zijn in vergelijking met het belang van de werkgever bij de opzegging.

Deskundig advies

Het systeem van de WIA is vanwege de veelheid van regels bijzonder complex voor buitenstaanders. Het is daarom verstandig om u juridisch bij te laten staan door een deskundig advocaat bij het maken van bezwaar of het instellen van beroep. Wij staan u hierbij graag bij.

 

Voor wie?

De advocaten van Zwan Advocaten staan zowel particulieren als (internationale) bedrijven bij en zijn werkzaam in heel Nederland.

Contact

Zwan Advocaten
Frederik Hendriklaan 59A

Postbus 17462

2502 CL Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl