Dexia. Heeft u nog een vordering?

Nog altijd wordt ons kantoor nog regelmatig benadert door gedupeerden in de Dexia-affaire. Soms betreft het een (onterechte) registratie in het BKR-register die verband houdt met een vermeende restschuld. Hier kunnen wij dikwijls met succes tegen optreden. Soms vraagt de gedupeerde zich af of hij toch niet nog met succes een vordering tegen Dexia in kan stellen. Dit gevoel wordt gesterkt doordat er nog steeds met regelmaat nieuwe, dikwijls positieve, uitspraken tegen Dexia worden gedaan. Helaas moeten wij die gedupeerden steeds vaker teleurstellen.

Om een snelle Dexia-triage uit te voeren kunt u proberen de volgende vragen zelf te beantwoorden

  • Heb ik in 2007 een opt-out verklaring gestuurd?

Wanneer u dit niet gedaan heeft dan bent u gehouden aan de Duisenberg regeling en zal een verdere procedure er niet inzitten.

Indien u een opt-out verklaring verstuurd heeft dan bent u niet gebonden aan de Duisenberg maar steekt een ander juridisch probleem zijn kop op, de verjaring. Later in dit blog kom ik terug op het thema verjaring.

  • Was u getrouwd (of een geregistreerd partner) toen u het contract bij Dexia afsloot?

Indien u getrouwd was, moest uw partner zijn/haar toestemming geven bij het aangaan van de aandelenlease overeenkomst. Deze categorie wordt vaak aangeduid als de egaleasers. Wanneer de toestemming van de partner ontbreekt kan/kon een succesvolle procedure worden opgestart. Helaas gooit verjaring ook hier dikwijls roet in het eten.

  • Bent u bij het aangaan van uw aandelenleaseovereenkomst geadviseerd door een tussenpersoon?

Dexia heeft tussenpersonen zoals SpaarSelect bewust zonder de daarvoor vereiste vergunningen consumenten laten adviseren en orders door laten geven. Voor meer informatie hierover verwijs ik terug naar ons blog van 05-09-2016. In deze gevallen is uw zaak inhoudelijk sterk maar ook hier speelt het leerstuk van de verjaring een, negatieve, rol.

  • Is mijn zaak/vordering verjaart?

Wanneer u het ontbreken van toestemming van uw partner wilt gebruiken als basis van uw procedure is het van belang dat u zich daar tijdig voor het eerst op heeft beroepen. In beginsel duurt de verjaringstermijn die hier voor geldt drie jaar te beginnen vanaf het moment waarop uw partner bekend raakte met de aandelenlease overeenkomsten.

In de Dexia-affaire is deze termijn echter gestuit door de collectieve procedures die uiteindelijk geresulteerd hebben in de Duisenberg regeling. Nadat de Duisenberg regeling op 25 januari 2007 algemeen verbindend is verklaard moesten alle egaleasers, naast hun opt-out, binnen zes maanden, dus voor 25 juli 2007 hun overeenkomsten vernietigen. Na de vernietiging heeft u een vordering op Dexia. Maar ook voor deze vordering is een verjaring gaan lopen.

Bij alle vorderingen op Dexia geldt dat de vorderingen door de jaren heen per brief door of namens u moeten zijn gestuit. De gewone verjaring voor een vordering bedraagt vijf jaar en het is dus van cruciaal belang dat u minimaal elke vijf jaar een aanmaning of herinnering aan Dexia of haar contactpersoon heeft gestuurd. De enige ontsnapping hier aan kan zijn wanneer Dexia uw vordering binnen de afgelopen vijf jaar zelf heeft erkent maar dat zal zich in de praktijk niet voordoen.

Uit de positieve uitspraken die tot de dag van vandaag gewezen worden blijkt dat het voor sommige Dexia gedupeerde nog altijd mogelijk is om iets aan hun verlies te doen. Maar het is dan wel belangrijk dat zei hun vordering door de jaren heen bijgehouden hebben door aanmaningen en herinneringen te sturen naar Dexia. Het tijdsverloop is in veel gevallen niet in het voordeel van de gedupeerden geweest!

Heeft u aan de hand van dit blog vragen over een slepend Dexiadossier dan bent u bij Zwan Advocaten aan het juiste adres. Wij bieden uitkomst wanneer uw vordering niet verjaard is.

U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@zwanadvocaten.nl. Ook kunt u uw gegevens achterlaten en dan nemen wij contact met u op!

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Voor wie?

Van der Zwan Advocaten staat particulieren, kleine en middelgrote bedrijven bij waaronder ZZP’ ers en start ups en is werkzaam in de regio Haaglanden.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl