De WAO-uitkering

De WAO staat voor de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en is per 1 januari 2004 overgegaan in de WIA. Wanneer u vóór 1 januari 2004 arbeidsongeschikt ben geraakt heeft u mogelijk een WAO-uitkering. Deze uitkering behoudt u zolang er niks verandert in uw arbeidsongeschiktheid en u aan de voorwaarden blijft voldoen. Mocht u al eerder een WAO-uitkering hebben ontvangen en u wordt momenteel onnieuw arbeidsongeschikt dan heeft u mogelijk weer recht op het ontvangen van een WAO-uitkering. In dit artikel worden de voorwaarden van een WAO-uitkering en enkele verschillen tussen de WAO-uitkering en de WIA-uitkering besproken.

Voorwaarden om opnieuw in aanmerking voor een WAO-uitkering te kunnen komen

Om opnieuw een WAO-uitkering aan te kunnen vragen dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Het moet namelijk gaan om dezelfde ziekte of handicap waarvoor u al eerder een WAO-uitkering hebt ontvangen. Verder dient u minimaal 15% arbeidsongeschikt te zijn en de eerder door u ontvangen WAO-uitkering dient korter dan vijf jaar geleden gestopt te zijn. Wanneer het gaat om andere gezondheidsklachten dan bij uw eerdere WAO-aanvraag kunt u mogelijk nog wel in aanmerking komen voor een WAO-uitkering. Ook in het geval van bijzondere omstandigheden kunt u wellicht nog in aanmerking komen voor een WAO-uitkering.

Verschillen tussen een WAO-uitkering en WIA-uitkering

Wanneer u al eerder een WAO-uitkering hebt ontvangen en u opnieuw ziek wordt kan het verschil uitmaken of u nog een WAO-uitkering kunt aanvragen of dat u voor een WIA-uitkering in aanmerking kan komen. Voor de WAO-uitkering geldt namelijk als voorwaarde dat u voor minimaal 15% arbeidsongeschikt bent. Voor de WIA-uitkering is deze grens naar hoger bijgesteld te weten een arbeidsongeschiktheid van minimaal 35%. Wanneer het beter met uw gezondheid gaat en u meer dan 85% van uw laatstverdiende loon zou kunnen verdienen dan stopt uw WAO-uitkering. De WIA-uitkering daarentegen stopt indien u weer 65% of meer van uw oude loon zou kunnen verdienen. Bij de WAO-uitkering kunt u recht hebben op een WW-uitkering. Bij de WIA-uitkering is de WW-uitkering geïntegreerd maar de WW-verplichtingen zijn anders dan die van een WW-uitkering in combinatie met een WAO-uitkering.

 

Voor wie?

De advocaten van Zwan Advocaten staan zowel particulieren als (internationale) bedrijven bij en zijn werkzaam in heel Nederland.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl