De hoogte van smartengeld in strafzaken

Sinds 1995 is het mogelijk voor strafrechters om een schadevergoeding toe te kennen aan slachtoffers. Deze vergoeding kan bestaan uit materiële schade, zoals een kapotte auto of kapotte kleding, maar ook immateriële schade, de emotionele of fysieke schade die het slachtoffer oploopt. De vergoeding van deze immateriële schade noemen we ook wel smartengeld.

De hoogte van de geleden immateriële schade is echter moeilijk vast te stellen. In principe houdt de rechter hierbij o.a. rekening met:

  • de aard en ernst van het letsel;
  • de geleden pijn;
  • de duur van het herstel;
  • de leeftijd van het slachtoffer;
  • de invloed van het letsel op het werk en in het dagelijks leven.

Ook wordt er gekeken of het slachtoffer eventueel littekens of blijvende lichamelijke beperkingen over heeft gehouden aan het ongeval. Bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld wordt veelal gekeken naar voorgaande uitspraken van rechters in vergelijkbare gevallen. Hierdoor kan een redelijke inschatting worden gemaakt van het bedrag waar het slachtoffer recht op heeft.

In de praktijk blijkt de hoogte van de geleden schade echter moeilijk vast te stellen. Dit is terug te zien in de grote verschillen in bedragen die worden toegekend per rechtbank en zelfs per individuele rechter. Volgens Slachtofferhulp Nederland zijn deze verschillen niet aanvaardbaar. Zij doen namelijk af aan de rechtszekerheid, aangezien het praktisch onmogelijk wordt om in te schatten wat de hoogte zal zijn van de schadevergoeding die aan het slachtoffer wordt toegekend.

Het grootste probleem bij de toekenning van smartengeld is het gebrek aan deugdelijke motivering door de rechter. Het bedrag aan smartengeld wordt in beginsel naar billijkheid toegekend, maar wat precies billijk is en waarom de toegekende vergoeding aan die maatstaven voldoet blijft onduidelijk.

Daarnaast is de hoogte van smartengeld in de afgelopen jaren niet gestegen, terwijl er wel sprake is geweest van inflatie. Er is dus een bepaalde rechtsontwikkeling nodig om de bedragen te laten meegroeien met de inflatie en de kosten van leven. In de civiele rechtspraak is deze ontwikkeling wel te zien, maar in procedures voor de strafrechter blijft deze ontwikkeling nog achter.

Volgens Slachtofferhulp Nederland is het nodig dat hier verandering in komt. Slachtoffers hebben er recht op om te weten waar ze aan toe zijn. Momenteel is er echter nog te veel onduidelijkheid. Om te beginnen zou een deugdelijke motivering door de rechter uitkomst bieden. Dit geeft namelijk inzicht in de gedachtegang van de rechter en maakt duidelijk waarom er voor de betreffende vergoeding is gekozen en waaruit deze vergoeding is opgebouwd.

Juridische hulp nodig?

Bent u ook slachtoffer en meent u recht te hebben op smartengeld? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op voor een juridisch intakegesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Voor wie?

Zwan Advocaten staat particulieren en ondernemers, waaronder makelaars, beleggers, en woningbouwverenigingen bij.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl