De gezamenlijke koopwoning: wat te doen na echtscheiding

Een hoop mensen hebben er zelf mee te maken of kennen wel  iemand in zijn/haar vriendengroep of familie van wie de relatie beëindigd is. Hoewel dit over het algemeen al een lastige periode is waarin veel beslissingen genomen moeten worden komen er voor de mensen die een koopwoning hebben nog extra problemen/moeilijkheden bij kijken. Kan één van beide partijen de woning alleen overnemen, moet de woning in de verkoop, wat doen we met de restschuld en ga zo maar door? Hieronder zullen een aantal praktische tips en oplossingen worden gegeven om er in eerste instantie samen uit te kunnen komen.

Hypotheek overnemen

Over het algemeen staat de hypotheek op beide naam. Dit betekent dat beide partijen voor 100% aansprakelijk zijn voor de volledige hypotheekschuld. Zelfs als je niet meer in de woning verblijft. Wanneer de hypotheek niet (volledig) betaald wordt kan de bank – ook al zijn partijen in hun onderlinge verhoudingen vaak voor 50% aansprakelijk – “kiezen” bij wie zij de volledige hypotheek schuld gaan incasseren.

Partijen moeten zich dan ook eerst afvragen of iemand in de woning kan/wil blijven wonen. Zoja, dan zal gekeken moeten worden of hij/zij de hypotheek kan overnemen en daarbij de ander ontslaan uit zijn/haar hoofdelijke aansprakelijkheid.

Bij een overname van een hypotheek zal  – indien partijen hier behoefte aan hebben – eveneens gekeken moeten worden wat de waarde van de woning is en of er over weer nog bepaalde bedragen verrekend zouden moeten worden.

Restschuld/overwaarde

Van belang hierbij kan zijn een taxatie van de woning. Alsdan kunnen partijen bekijken of er sprake is van een restschuld of overwaarde met betrekking tot de woning.

Voorbeeld:

Lieke en Sem hebben een koopwoning met daarop een hypotheek van € 250.000,00. De woning is echter getaxeerd op € 230.000,00. Dit zou betekenen dat er bij verkoop een verlies van € 20.000,00 is hetgeen door beide partijen gedragen moet worden. Zowel Lieke als Sem blijven dus met een schuld van € 10.0000,00 achter.

Mocht de woning getaxeerd/verkocht worden voor € 270.000,00 dan zou dit betekenen dat er – na aflossing van de hypotheekschuld – nog een bedrag ad € 20.000,00 overblijft wat Lieke en Sem moeten verdelen. In dat geval houden ze ieder in beginsel dus € 10.000,00 over.

Verkoop

Indien geen van beide partijen de hypotheek kan overnemen zal de woning in de verkoop gezet moeten worden. Ook in dat geval is het afwachten of er sprake is van een restschuld danwel een overwaarde welke in beginsel bij helfte verdeeld dient te worden.

Probleem bij verkoop in deze huidige tijd is echter wel dat verkoop soms lang op zich kan laten wachten. Tot het moment van verkoop dienen er afspraken gemaakt te worden over de verdeling van de kosten en de vraag wie er (tijdelijk) in de woning mag blijven wonen. In sommige gevallen kan dat voor onenigheid zorgen.

Angela van der Voet

Angela van der Voet

Ook wil het voorkomen dat één van beide partijen weigert medewerking te verlenen aan de verkoop of levering van de woning. In al deze gevallen is de tussenkomst van een advocaat raadzaam. De advocaat kan in eerste instantie trachten om tot een minnelijke oplossing te komen. Wil dit niet lukken dan zal de rechter een oordeel moeten geven.

Wil je meer weten over dit onderwerp of heb je onze hulp nodig? Neem geheel vrijblijvend contact met mij op en ik help u graag verder.

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl