De electrische installatie

Brand ontstaan door niet goed functionerende elektrische ​installaties is een van de meest voorkomende schadeoorzaken. Juist om die reden hechten verzekeraars veel waarde aan goed onderhoud van de elektrische installatie. Verzekeraars leggen deze verplichting op via de clausule elektrische installatie ook wel de NEN 1010-clausule genoemd. In de praktijk is het echter niet altijd duidelijk aan welke vereisten moet worden voldaan.

De strekking van de clausule is dat de installatie moet voldoen aan de eisen in NEN 1010 en dat de installatie periodiek wordt gecontroleerd. Veelal vereist de clausule bijvoorbeeld dat elke drie of vijf jaar een certificaat moet worden afgegeven door een erkend bedrijf dat de elektrische installatie voldoet aan de eisen van de clausule.

De clausule is technisch van aard, zeer abstract en vaak voor verschillende uitleg vatbaar. Vragen die vaak ter discussie staan zijn welk deel van de elektrische installatie valt onder het bereik van NEN 1010? Welke versie van NEN 1010 geldt? Hoe moet de elektrische installatie worden gecontroleerd? Wat betekent dit voor de praktijk? Zijn daadwerkelijk ook de eisen van de clausule geschonden?

Ontstaat er schade en de verzekerde kan niet aantonen dat aan de voorwaarden van de clausule, dan hoeft de verzekeraar niet tot vergoeding van de schade over te gaan. Niet in alle gevallen betekent het niet voldoen aan de clausule dat de schade niet wordt vergoed. Zo kan bijvoorbeeld een beroep van de verzekeraar dat geen rapport is afgegeven worden weerlegd als op een andere wijze kan worden bewezen dat de elektrische installatie voldeed aan de clausule. Meer weten wanneer toch de schade moet worden vergoed? Neem dan vrijblijvend contact op met één van de advocaten van Van der Zwan Advocaten via 070-789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Voor wie?

Van der Zwan Advocaten staat ondernemers in het MKB bij waaronder ZZP ‘ ers, vennoten in een vof, verenigingen, stichtingen en coöperaties.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl