Contractbreuk (wanprestatie)

 

Heeft u een contract of overeenkomst gesloten welke niet wordt nagekomen? Ook hierin kunnen wij u bijstaan!

Wanneer u bijvoorbeeld een koopovereenkomst voor een nieuwe fiets sluit, heeft u een bepaalde verplichting, namelijk het betalen van de verkoopprijs van de fiets aan de verkoper. De verkoper heeft echter ook een verplichting. De verkoper dient namelijk de fiets aan u te leveren. De verkoper moet deze verplichting nakomen. Is dit niet het geval, dan kunt u de verkoper verplichten om de overeenkomst (alsnog) na te komen, kunt u de overeenkomst ontbinden of kunt u een schadevergoeding claimen.

Veel voorkomende voorbeelden van contractbreuk zijn:

  • het niet (volledig) leveren van wat u heeft aangeschaft;
  • het niet tijdig leveren van wat u heeft aangeschaft;
  • het uitblijven van (terug)betaling;
  • het onbehoorlijk verrichten van een dienst;
  • een herstel of reparatie is niet (goed) uitgevoerd.

Overeenkomsten kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden gesloten. Wanneer u niets op papier heeft, betekent dat dus niet meteen dat er geen overeenkomst tot stand is gekomen. Wel is het belangrijk dat bewezen kan worden dat er sprake is van een contract. Wanneer u niets op papier heeft kan uit correspondentie blijken dat er sprake is van een contract of uit het feit dat een van de partijen al is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst.

Heeft u onlangs een contract gesloten die niet wordt nagekomen? Neem dan – geheel vrijblijvend – contact op met Van der Zwan Advocaten om de juridische mogelijkheden te bespreken. U kunt ons telefonisch bereiken via 070 – 789 00 90, per mail via info@vanderzwanadvocaten.nl of via onderstaand contactformulier. Daarnaast hebben wij op verschillende momenten een gratis inloopspreekuur.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier en hier.

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl