Compensatie bij vertraagde vlucht!

Is uw vlucht vertraagd en bent u daardoor later op uw eindbestemming aangekomen? Dan heeft u mogelijk recht op een compensatie voor het geleden tijdsverlies! Een dergelijke compensatie kan oplopen tot € 600,-!

Recht op compensatie

In de Europese Verordening 261/2004 zijn onder meer de rechten van vliegtuigpassagiers vastgelegd. Hierin is ook het recht op compensatie vastgelegd. Op basis van deze regelgeving kunt u een dergelijke compensatie eisen van de luchtvaartmaatschappij in kwestie indien:

 • uw vlucht vertrekt vanuit een EU-lidstaat;
 • of uw vlucht vertrekt vanuit een land buiten de EU naar een EU-lidstaat met een Europese luchtvaartmaatschappij.

Een voorbeeld: Indien u met KLM vliegt van Amsterdam naar Dubai en terug, dan bent u op beide vluchten ‘gedekt’. Reist u echter met Emirates van Amsterdam naar Dubai en terug, dan heeft u alleen op de vlucht van Amsterdam naar Dubai recht op een eventuele vergoeding.

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen dient u tevens:

 • in het bezit te zijn van een geldig ticket;
 • een bevestigde boeking te hebben;
 • en dient u zich tijdig te hebben ingecheckt.

Bovendien heeft u slechts recht op een vergoeding in het geval u tenminste drie uur later dan gepland op de eindbestemming bent aangekomen. Dit kan zijn doordat uw vlucht met meer dan drie uur vertraagd is, uw vlucht kort voor vertrek is geannuleerd, u een aansluitende vlucht heeft gemist of u op de vlucht bent geweigerd.

De hoogte van de vergoeding bij een vertraagde vlucht

De hoogte van de vergoedingen zijn als volgt:

 • Vlucht binnen de EU:
  • Vlucht < 1500 km: € 250,- vergoeding
  • Vlucht > 1500 km: € 400,- vergoeding
 •  Vlucht buiten de EU:
  • Vlucht < 1500 km: € 250,- vergoeding
  • Vlucht 1500 km – 3500 km: € 400,- vergoeding
  • Vlucht > 3500 km: € 600,- vergoeding
   (Wanneer de vlucht > 3500 km tussen de drie en vier uur vertraagd is, heeft u recht op 50 % van de vergoeding)

Buitengewone omstandigheden

Wanneer er sprake is van een ‘buitengewone omstandigheid’ heeft u als gedupeerde passagier geen recht op een vergoeding. Bij een dergelijke omstandigheid kan de luchtvaartmaatschappij aantonen dat zij niet verantwoordelijk is voor de vertraging. Hierbij kan gedacht worden aan stakingen van de luchtverkeersleiding of luchthavenpersoneel, natuurrampen, slechte weersomstandigheden en terrorisme. Technische mankementen (ook wanneer zij niet zijn veroorzaakt door onvoldoende onderhoud) behoren echter niet tot deze ‘buitengewone omstandigheden’, waardoor u in deze situatie recht heeft op compensatie. Ook een staking van het eigen personeel van de luchtvaartmaatschappij valt niet onder dit begrip, waardoor u eveneens aanspraak kunt maken op compensatie.

Bent u de dupe geweest van een vertraagde vlucht van drie uur of langer?

Wij voorzien u graag van advies bij het eisen van een compensatie! Neem vrijblijvend contact op met een van de medewerkers van Van der Zwan Advocaten. Wij zijn bereikbaar op 070 – 789 00 90 en via info@vanderzwanadvocaten.nl.

Voor wie?

De advocaten van Van der Zwan Advocaten staan zowel particulieren als (internationale) bedrijven bij en zijn werkzaam in heel Nederland.

Contact

Van der Zwan Advocaten
Dr. Lelykade 12 B
2583 CM Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@vanderzwanadvocaten.nl