Brandschade in mijn bedrijf, wat nu?

Deze week heeft Reaal resultaten van een onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat menselijk handelen de belangrijkste oorzaak is van branden in het midden- en kleinbedrijf in Nederland. Een brand kan desastreuze gevolgen hebben voor de voortzetting van uw bedrijf. Eerder dit jaar heeft het Verbond van Verzekeraars alarm geslagen omdat veel bedrijven onderschatten wat de gevolgen kunnen zijn van een brand. Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer de helft van de ondernemingen na een brand binnen twee jaar failliet is. Reden om u tijdig te laten bijstaan wanneer een verzekeraar er lang over doet om een standpunt in te nemen of weigert uw schade te vergoeden. Regelmatig krijgen wij de vraag voorgelegd welke verplichtingen een verzekerde heeft na het ontstaan van schade. Over welke verplichtingen hebben we het dan?

Wat te doen bij het ontstaan van schade?

Het klinkt natuurlijk heel logisch: zoveel mogelijk de schade te beperken. Verzekeringsrechtelijk heet dit de bereddingsplicht. Op het moment van het ontstaan van de schade, bijvoorbeeld tijdens het ontdekken van een beginnende brand, geldt voor de verzekerde de bereddingsplicht om het uitbreiden van de brand zoveel mogelijk te beperken. De bereddingsplicht geldt vanaf het moment dat de situatie zodanig dreigend is dat het slechts door bijzondere maatregelen kan worden afgewend. Wanneer is daarvan sprake? Bijvoorbeeld het geval wanneer in een loods een kleine beginnende brand is ontstaan en dat door middel van het beginnen met blussen of het weghalen van goederen de brand kan worden gedoofd.

Vergoeding kosten beperken schade

Tegenover de bereddingsverplichting van de verzekerde staat de verplichting voor de verzekeraar de kosten voor het nemen van maatregelen ter beperking van de schade te vergoeden. Vereist voor recht op vergoeding van de bereddingskosten is dat de maatregelen redelijk en doelmatig moeten zijn geweest. Of de maatregelen redelijk en doelmatig zijn geweest hangt ook in dit geval weer af van de specifieke omstandigheden. Een verzekerde heeft bijvoorbeeld maatregelen genomen die nooit effectief hadden kunnen zijn ter beperking van de brand. In zo’n geval hoeft de verzekeraar de kosten niet te vergoeden.

In veel brandpolissen is een artikel opgenomen dat de maximale vergoeding voor bereddingskosten bepaalt. In een dergelijk geval bestaat geen recht op vergoeding van bereddingskosten van meer dan in de polis opgenomen.

Welke informatie moet ik geven aan de verzekeraar?

Uiteraard dient de schade te worden gemeld bij de verzekeraar. Op u als verzekerde rust de plicht binnen een redelijke termijn de verzekeraar alle inlichtingen en bescheiden te verschaffen die van belang zijn voor de verzekeraar om te bepalen of hij moet vergoeden of niet. Wanneer een verzekeraar meent dat verzekerde niet voldoet aan zijn verplichtingen, dan kan dit ertoe leiden dat de verzekeraar de schade niet hoeft te vergoeden. Een verzekeraar kan zich hier alleen op beroepen wanneer hij in een redelijk belang is geschaad. Wanneer is dat het geval?

Hiervan is sprake wanneer de verzekeraar kan aantonen dat zij in een redelijk belang is geschaad doordat de verzekerde niet aan zijn verplichting om informatie te verstrekken voldoet. Ook hiervoor geldt: dit is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Het enkele argument dat een verzekeraar daardoor geen onderzoek kan doen is niet voldoende.

In veel gevallen is het verstandig u in een vroegtijdig stadium na het ontstaan van een brandschade te laten bijstaan door een advocaat. De advocaten van Van der Zwan Advocaten kunnen u van advies voorzien welke u informatie u verplicht bent te verstrekken en welke niet. Ook kunnen wij u adviseren over of de kosten voor beredding van de schade voor vergoeding in aanmerking komen. Neem voor meer informatie contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl