Bouwt uw buur op uw grond? Lees hier wat u kunt doen!

Het plaatsen van een nieuwe erfafscheiding of het bouwen van een nieuw schuurtje, het gaat vaak fout! De buur bouwt (on)bewust een stuk over de erfgrens heen en belandt daarmee op uw grond.

Wanneer er een groot bouwwerk als een schuur voor een klein deel op uw grond is geplaatst is het vaak lastig om te eisen dat het gehele werk verwijderd wordt. De oplossing (verwijdering) moet in verhouding staan tot het probleem. Bij een kleine grensoverschrijding is dit niet het geval. Wat kunt u dan wel?

Grond verkopen

Wat u natuurlijk altijd kunt doen is het overbouwde stuk grond in eigendom overdragen, uiteraard tegen een verkoopprijs, aan de buren. Deze wijziging van de erfgrens dient dan te worden ingeschreven bij het kadaster.

Erfdienstbaarheid vestigen

Behoudt u liever zelf het stuk grond? Dan is het een mogelijkheid om een erfdienstbaarheid te laten vestigen. Met het vestigen van een erfdienstbaarheid geeft u de ander toestemming om uw grond te gebruiken tegen een vergoeding. Bij een erfdienstbaarheid gaat het recht tot gebruik van de grond over op een eventuele nieuwe bewoners. Het is van groot belang om dit schriftelijk vast te laten leggen bij de notaris. Doet u dit niet loopt u het risico dat de buren door verkrijgende verjaring alsnog eigenaar worden.

Vastleggen in een overeenkomst 

Wilt u wel de grond behouden maar niet dat de volgende buren ook gebruik kunnen maken van uw grond? Dan kunt u overeenkomst laten opstellen. Hierin wordt dan vastgelegd dat de buren de grond mogen gebruiken tegen een vergoeding. Deze overeenkomst kunt u laten opstellen door een advocaat of notaris. Van belang is dat dit wel gebeurd, gebeurt dit niet dan loopt u de kans dat de buren na verloop van 20 jaren alsnog eigenaar worden.

Wat kunt u doen tegen een erfafscheiding die op uw grens staat?

Bovengenoemde opties staan ook tot u beschikking bij een foutief geplaats hekwerk. Echter kan een hekwerk in tegensteling tot een bouwwerk makkelijk verplaatst worden. Daarom kunt u in dit geval wel eisen dat het verplaatst wordt.

Op het moment dat er een erfafscheiding (zoals een hek) wordt geplaatst op de erfgrens wordt deze mandelig. Dit betekent dat u beiden- u en uw buurman of buurvrouw – voor de helft eigenaar bent van het hek.

Wanneer het hekwerk op uw grond is geplaats wilt u natuurlijk dat dit ofwel op de erfgrens wordt geplaatst ofwel op de eigen grond van de buur. Wanneer u er samen niet uitkomt  kunt u overwegen om een advocaat in te schakelen. Van belang is wel dat u actie onderneemt. Als er geen afspraken zijn gemaakt wordt de buur na verloop van 20 jaren eigenaar door middel van verkrijgende verjaring vanaf het moment dat de buur de grond in beslag heeft genomen.

Dit geldt ook wanneer u een nieuw huis koopt waarbij de buur al het grond in bezit had.

Een voorbeeld ter illustratie:

U betrekt een nieuwe woning waarbij de buur al 18 jaar het stuk grond in zijn gebruik heeft, waarbij er geen afspraken zijn gemaakt met de vorige bewoner. Dit betekent dat op het moment dat u eigenaar bent van de grond u nog maar 2 jaar heeft om de grond op te eisen.

Bij onenigheid over de erfgrens biedt het Kadaster uitkomst. Het Kadaster kan namelijk de kadastrale grens voor u vaststellen. Het verdient de voorkeur om dat samen met uw buur te doen. De kosten kunnen dan ook gedeeld worden.

Wanneer u na het inschakelen van het Kadaster er nog steeds niet samen uitkomt dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.