Wet Bibob

Stel uw vergunningsaanvraag  wordt geweigerd door de gemeente, of een aan u verleende vergunning wordt ingetrokken omdat volgens de gemeente misbruik van de vergunning dreigt. In dergelijke situaties heeft u te maken met de (wet) Bibob; in de ondernemerswereld kortweg aangeduid als ‘’Bibob’’. Wat houdt de (wet) Bibob nu precies in? En wat kan Van der Zwan Advocaten voor u betekenen indien u met de (wet) Bibob in aanraking komt?

(wet) Bibob

Indien u als ondernemer een vergunning wenst dan wel in het bezit bent van een vergunning, dan biedt de (wet) Bibob de mogelijkheid om uitgebreid onderzoek te verrichten naar uw onderneming of u als persoon. Dreigt er volgens de gemeente gevaar dat de verleende vergunning wordt misbruikt, dan kan de gemeente de vergunning intrekken of de aanvraag weigeren. Het doel van de (wet) Bibob is te voorkomen dat de overheid, door het verstrekken van vergunningen, criminele activiteiten faciliteert.

Instrumenten

De (wet) Bibob ziet met name op het afgeven en intrekken van vergunningen. Het betreft vergunning bijvoorbeeld op het gebied van:

  • drank- en horecawet
  • bouwactiviteiten
  • milieu
  • huisvesting
  • verkoop onroerende zaken (of het vestigen van een bepaald zakelijk recht daarop)

De (wet) Bibob ziet tevens op (alle) subsidies, aanbestedingen en vastgoedtransacties met de overheid als partij.

Landelijk bureau Bibob

Om de mate van gevaar te bepalen, kan de gemeente advies vragen bij het Landelijk bureau Bibob. Het Landelijk bureau Bibob is onderdeel van justitie. Indien de gemeente u een vergunning heeft verleend en het vermoeden heeft dat er gevaar van misbruik van de vergunning dreigt, dan wordt het landelijk bureau Bibob door de gemeente benaderd met het verzoek onderzoek te verrichten.

Weigering

Een aan u verleende vergunning kan worden ingetrokken, dan wel uw aanvraag kan worden geweigerd, indien het Landelijk bureau Bibob oordeelt en vervolgens aan de desbetreffende gemeente adviseert dat ernstig gevaar bestaat dat de vergunning (mede) zal worden gebruikt om bijvoorbeeld strafbare feiten te plegen.

Wat kan Van der Zwan Advocaten voor u betekenen?

De (wet) Bibob is voor u als ondernemer een ingewikkelde en tijdrovende bezigheid. Van der Zwan Advocaten adviseert u dan ook om als ondernemer een beroep te doen op de expertise van Van der Zwan in situaties als hierboven aangehaald.

Slot

Wenst u als ondernemer een vergunning aan te vragen en wordt deze geweigerd door de gemeente, of wordt de aan u verleende vergunning ingetrokken door de gemeente, dan kunt u te allen tijde vrijblijvend contact opnemen met specialisten van Van der Zwan Advocaten. U doet er verstandig aan om een belangenhartiger in de arm te nemen die kennis heeft van deze ingewikkelde materie. U kunt direct contact met ons advocatenkantoor opnemen via nummer 070 -789 00 90. Vanzelfsprekend kunt u ons ook per email bereiken op info@vanderzwanadvocaten.nl.

Voor wie?

Van der Zwan Advocaten staat ondernemers in het MKB bij waaronder ZZP ‘ ers, vennoten in een vof, verenigingen, stichtingen en coöperaties.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl