Beslaglegging: lees hier alles over de gevolgen en de risico’s!

Welke soorten beslag zijn er?

Er zijn twee soorten beslag: conservatoir beslag en het executoriaal beslag. Conservatoir beslag moet worden gezien als een “voorlopig” beslag van bewarende aard: om er zeker van te zijn dan de debiteur na een gerechtelijke procedure zijn vordering kan voldoen en geen zaken heeft “weg” gemaakt. Executoriaal beslag is het beslag dat gelegd wordt nadat de rechter een uitspraak heeft gedaan in een procedure of een beslag op basis van een andere executoriale titel, zoals een notariële akte.

Kan ik zomaar conservatoir beslag leggen?

Nee, dat kan niet. Voordat er conservatoir beslag gelegd kan worden op het huis, de bankrekening of het salaris van de tegenpartij, is er toestemming van de rechtbank nodig. Daar is wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Er mag/kan niet te licht conservatoir beslag gelegd worden. De gevolgen van een conservatoir beslag zijn namelijk groot. De beslagene, dat is bij wie het beslag is gelegd, kan namelijk niet meer over de goederen beschikken.

Aan het verlof om conservatoir beslag te leggen, koppelt de rechtbank altijd de voorwaarde dat binnen een termijn (van meestal 14 dagen) de beslaglegger een gerechtelijke procedure moet starten bij de rechtbank.

Wat zijn de gevolgen van een conservatoir beslag nadat er een uitspraak is gedaan?

Wanneer de rechtbank in de opgestarte gerechtelijke procedure een vonnis heeft gewezen, gaat het conservatoir beslag gelijk over in een executoriaal beslag. De beslaglegger kan dan tot executie overgaan: het huis executoriaal verkopen, de gelden op de beslagen erkenning naar zijn rekening laten overmaken, etcetera.

Waar kan ik beslag op leggen?

  1. Derdenbeslag: derdenbeslag is het beslag onder een andere, bijvoorbeeld bij de bank of op vorderingen die uw schuldenaar heeft. Het beslag onder een bank heeft tot gevolg dat alle tegoeden van uw schuldenaar op dat moment bevroren worden. Staat er op het moment van beslaglegging 50.000 euro op de rekening van uw schuldenaar, dan wordt dat specifieke bedrag bevroren. Alle bedragen die erna bijgeschreven worden op de bankrekening vallen niet onder het beslag. Het beslag op een vordering houdt in dat deze vordering én al het geld wat uit de verhouding tussen uw schuldenaar en de derde voortvloeit bevroren wordt;
  2. Beslag op onroerende zaken: u kunt beslag laten leggen op een bedrijfspand. Dit pand kan vervolgens niet meer verkocht en geleverd worden door uw schuldenaar. Tevens is het niet meer mogelijk om een hypotheek te vestigen op het pand. Uw beslag gaat voor;
  3. Beslag op roerende zaken: wanneer u beslag wilt laten leggen op roerende zaken, zal er een deurwaarder voor u naar de schuldenaar gaan om vervolgens te inventariseren (opstellen van een lijst) welke roerende zaken zich onder uw schuldenaar bevinden. Middels deze lijst wordt duidelijk welke roerende zaken onder het beslag vallen.

Wat zijn de risico’s van beslagleggen?

Een van de mogelijke gevaren aan het leggen van beslag is dat de mogelijkheid bestaat dat u dit beslag onterecht heeft laten leggen onder uw wederpartij (dit kan dus zowel voor conservatoir als executoriaal beslag gelden). Hieruit volgt dat uw wederpartij mogelijk schade heeft opgelopen door dit beslag. U kunt dan aansprakelijk worden gesteld voor de veroorzaakte schade ex art. 6:162 BW.

Er kunnen zich nog steeds gevallen voordoen waar de beslagene schade lijdt, ook al heeft u de bevoegdheid tot het leggen van beslag. Mogelijke gevallen zijn:

  1. er is voor een te hoog bedrag beslag gelegd, omdat een vordering maar voor een gedeelte wordt toegewezen;
  2. het beslag wordt onnodig gehandhaafd, of;
  3. er zijn meerdere beslagen gelegd, terwijl één beslag volstond.

In de bovengenoemde 3 situaties is er sprake van misbruik van bevoegdheid ex art. 3:13 BW. De schade die hieruit ontstaat kan gekwalificeerd worden als onrechtmatig.

Dient de geleden schade betaald te worden?

Wanneer er schade is ontstaan door een onrechtmatig beslag, betekent dit nog niet dat u deze schade altijd dient te vergoeden. Er is een tweetal vereisten voor vergoeding van schade:

  1. causaliteitsvereiste: er dient voldoende verband te bestaan tussen het opgelegde beslag en de schade, en;
  2. toerekeningsvereiste: de schadepost zal aan de beslaglegger moeten worden toegerekend.

Hoe groter de keten aan gebeurtenissen (welke ontstaan zijn door oorzaken van buitenaf) die zijn ingetreden na het leggen van beslag, hoe kleiner de kans dat de schade is ontstaan als gevolg van het beslag.

Advocaat beslagrecht in Den Haag

Wilt u beslag laten leggen onder uw wederpartij of is er bij u beslag gelegd en heeft u vakkundige hulp nodig? Neem contact op met de specialisten van Zwan Advocaten op nummer: 070 – 789 00 90 of via info@zwanadvocaten.nl. Tevens is het mogelijk om hieronder uw gegevens achter te laten, dan nemen wij vervolgens z.s.m. contact met u op!

Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl