Beslaglegging: hoe en wanneer?

Beslaglegging is een term die vaak voorbij komt in juridische geschillen en brieven van deurwaarders. Maar wanneer mag iemand nu eigenlijk beslag leggen en hoe gaat dit in zijn werk? In dit artikel zal ik kort op de bovenstaande vragen ingaan.

Conservatoir beslag vs. executoriaal beslag

In het Nederlandse rechtsstelsel onderscheiden wij twee soorten beslag. Dit zijn het conservatoir beslag en het executoriaal beslag. Het verschil tussen deze twee typen beslag is gelegen in het volgende. Conservatoir beslag moet worden gezien als een “voorlopig” beslag van bewarende aard. U heeft een vordering op iemand en omdat u bang bent dat er nadat u van de rechter gelijk heeft gekregen niets meer te halen is, legt u alvast van tevoren beslag op bijvoorbeeld de bankrekeningen van de betreffende persoon.

Executoriaal beslag is het beslag dat men legt nadat de rechter een bepaalde vordering heeft toegewezen of indien men over een andere executoriale titel zoals een notariële akte beschikt. Het is feitelijk de tenuitvoerlegging van een vonnis of een beschikking indien iemand na het wijzen daarvan hier niet vrijwillig aan voldoet.

Naast het bovenstaande onderscheid tussen conservatoir beslag en executoriaal beslag zijn er uiteraard ook verschillende vormen van beslag, zoals beslag op roerende zaken, beslag op onroerende zaken, beslag op bankrekeningen, etc.

Hoe legt men conservatoir beslag?

Om conservatoir beslag te kunnen leggen moet vooraf (door middel van een verzoekschrift) toestemming worden gevraagd aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank. Dit moet via een advocaat maar is een relatief eenvoudige en snelle procedure. De wederpartij wordt niet gehoord en het verlof om conservatoir beslag te mogen leggen wordt (mits aan alle formaliteiten is voldaan en de vordering niet onaannemelijk is) doorgaans de dag na het indienen van het verzoek verleend.

Het is in Nederland dus relatief eenvoudig om conservatoir beslag te leggen. Daar staat tegenover dat men binnen korte tijd na de beslaglegging – doorgaans twee weken – de procedure moet starten waarin datgene wordt gevorderd waar de beslaglegging opziet. Indien men dit nalaat komt het beslag te vervallen. Nadat de hoofdzaak is opgestart en de vordering door de rechter is toegewezen wordt het conservatoir beslag omgezet in executoriaal beslag.

Wanneer kan men executoriaal beslag leggen?

Zoals hiervoor reeds is opgemerkt kan men pas executoriaal beslag leggen nadat men door de Rechter in het gelijk is gesteld of indien men over een notariële akte beschikt (zoals bijvoorbeeld de bank bij een hypothecaire geldlening). De dreiging dat er bij gebrek aan betaling beslag zal worden gelegd (zoals men
weleens tegenkomt in brieven van deurwaarders of incassobureaus) gaat voor zover het executoriaal beslag betreft dus niet op zolang er nog geen veroordelend vonnis of notariële akte is.

Heeft u een brief ontvangen waarin wordt gedreigd met beslaglegging of heeft u zelf een vordering op iemand en wilt u uw vordering veilig stellen door het leggen van beslag? Neem dan contact op met Van der Zwan Advocaten voor een vrijblijvend gesprek bij ons op kantoor.

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl