Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaat

Stel, de door u ingeschakelde assurantietussenpersoon heeft namens u een verzekeringsovereenkomst gesloten. De verzekeringsovereenkomst is gesloten ten behoeve van uw auto. Vanwege betrokkenheid bij een ongeval heeft uw auto schade geleden en heeft u bij uw verzekeraar vervolgens een schadeclaim ingediend. Na onderzoek te hebben verricht stelt de verzekeraar dat u op het moment van het afsluiten van de verzekeringsovereenkomst bepaalde gegevens/feiten niet heeft medegedeeld, de vragenlijst is niet juist ingevuld. Uw schade zal niet worden uitgekeerd. Hoe nu verder? De beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaat helpt u hierbij.

Beroepsaansprakelijkheid

Voorafgaande het sluiten van een verzekeringsovereenkomst dient (vaak) een vragenlijst bij de verzekeraar te worden ingevuld. Door het stellen van bepaalde vragen geeft de verzekeraar aan dat bepaalde informatie die voortkomt uit de gestelde vragen, voor de verzekeraar van (vitaal) belang is voor het afsluiten van de verzekeringsovereenkomst. U heeft echter de vragenlijst nimmer gezien en/of ondertekend. Immers, de assurantietussenpersoon heeft de overeenkomst gesloten en u van de vragenlijst niet op de hoogte gesteld.

Indien een assurantietussenpersoon is opgetreden in het kader van het afsluiten van de verzekeringsovereenkomst mag, in het kader van de zorgplicht, worden verwacht dat de vragenlijst aan u zou worden toegezonden, danwel in ieder geval met u zou worden besproken, danwel had de assurantietussenpersoon u moeten wijzen op het belang van dergelijke vragen en de gevolgen van het niet juist informeren van de verzekeraar. De assurantietussenpersoon treedt immers op als professionele tussenpartij en niet als ‘doorgeefluik’. De assurantietussenpersoon dient te waken over de belangen van de verzekeringsnemers.

Vanwege het door de assurantietussenpersoon niet juist invullen van de vragenlijst keert de verzekeraar niet uit. In de praktijk geeft de verzekeraar de verzekeringnemer als onderbouwing voor het niet uitkeren van schade vaak te kennen dat wanneer de verzekeraar op de hoogte was geweest van de daadwerkelijke situatie, de verzekeraar de verzekeringsovereenkomst nooit overeengekomen was. U bent zich van geen kwaad bewust en blijft verbaasd ‘achter’ met uw schade.

De door de assurantietussenpersoon gemaakte fout kan u niet worden toegerekend. Voor de fout van de assurantietussenpersoon draagt de assurantietussenpersoon de beroepsaansprakelijkheid. Om (alsnog) uw schade uitgekeerd te krijgen, dient u de assurantietussenpersoon door dé beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaat te worden aangesproken.

Juridische hulp nodig?

Heeft uw assurantietussenpersoon namens u met de verzekeraar een verzekeringsovereenkomst gesloten en heeft de assurantietussenpersoon een fout gemaakt én wordt deze fout u tegengeworpen door de verzekeraar? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op met dé beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaat, te weten Van der Zwan Advocaten.

Van der Zwan Advocaten is gespecialiseerd in het beroepsaansprakelijkheidsverzekeringsrecht en staat u graag bij. U kunt een afspraak maken voor een juridisch intakegesprek waarin de juridische mogelijkheden met u worden besproken. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 070 – 789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Voor wie?

Van der Zwan Advocaten staat ondernemers in het MKB bij waaronder ZZP ‘ ers, vennoten in een vof, verenigingen, stichtingen en coöperaties.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl