Bent u woningeigenaar en verhuurt u een woonruimte? Lees hier wat er verandert?

Bent u woningeigenaar en verhuurt u een woning? Dan kan het zijn dat er voor u op juridisch gebied het een en ander gaat veranderen.

Op 14 november 2023 heeft het parlement de initiatiefwet op het tegengaan van tijdelijke huurcontracten aangenomen. Met dit wetsvoorstel worden tijdelijke huurcontracten zo veel mogelijk ingeperkt. Het doel van de initiatiefwet is het creëren van meer stabiliteit aan zowel huurders als verhuurders op de woningmarkt. De nieuwe wet zal hoogstwaarschijnlijk op 1 juli 2024 in werking treden.

Tijdelijke huurovereenkomsten

Tot op heden is het mogelijk een tijdelijke huurovereenkomst af te sluiten. Tijdelijke huur kan op velerlei manieren geschieden. Onder andere zijn de volgende vormen mogelijk:

Huurcontracten voor bepaalde tijd

U verhuurt een woning voor een periode korter dan 2 jaar. Pas wanneer het huurcontract wordt verlengd vormt zich een huurcontract voor onbepaalde tijd. Dit is dan een vast contract. De huur mag tussentijds worden opgezegd.

Tussenhuur

Als u tijdelijk in het buitenland verblijft of een lange reis maakt kunt u uw woning tijdelijk verhuren. Ook in dit geval wordt een periode voor de huur bij voorbaat afgesproken. In dit geval mag de huur niet zomaar tussentijds worden opgezegd.

Huurcontract via leegstand

In de periode tussen verhuizingen kan een woning leegstaan. Het is dan volgens de leegstandswet mogelijk uw woning tijdelijk te verhuren. In het geval van een huurcontract via leegstand kunnen aanvullende specifieke regels van toepassing zijn.

Vaste huurovereenkomsten

Ook het vaste huurcontract is een gangbare manier om de huur vast te leggen. Met het vaste huurcontract wordt er een huurperiode van langere duur (vanaf 2- respectievelijk 5 jaar) afgesproken. Ook is het mogelijk een vast huurcontract van onbepaalde tijd overeen te komen. In beide gevallen worden de rechten van de huurder met dit contract versterkt. Met name voor het opzeggen van de huur door de verhuurder gelden in dit geval strengere regels.

Wet vaste huurcontracten

De wet vaste huurcontracten zal er voor gaan zorgen dat verhuurders in eerste instantie alleen vaste huurovereenkomsten kunnen aanbieden. Daar worden huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd mee bedoelt. Tijdelijke huurovereenkomsten zullen niet volledig onmogelijk worden. Onder specifieke voorwaarden zal het in enkele gevallen mogelijk blijven een tijdelijk huurcontract af te sluiten.

Tijdelijke huurovereenkomsten zullen alleen onder specifieke voorwaarden mogelijk blijven. Enkele voorbeelden zijn de volgende:

  • Verhuur op basis van tussenhuur.
  • Verhuur op basis van doelgroepencontracten zoals bijvoorbeeld studenten.
  • Verhuur op basis van leegstand.

Wat betekent dit mogelijk voor u?

De nieuwe wet is nog niet in werking getreden. Dat betekent dat de nieuwe regels nog niet gelden tot de wet wel in werking is getreden. Naar verwachting zal dat op 1 juli 2024 wel het geval zijn.

Bestaande tijdelijke huurovereenkomsten mogen blijven bestaan. Deze dienen dus niet noodzakelijkerwijs te worden aangepast en deze contracten kunnen gewoon van rechtswege eindigen.

Wat betreft het aangaan van nieuwe huurovereenkomsten, (na het inwerkingtreden van de wet) kan het van belang zijn de nieuwe wet en regelgeving te raadplegen.

Bent u van plan uw woonruimte of woning te verhuren en wekt deze nieuwe regelgeving vragen bij u op? Bent u reeds verhuurder van een woonruimte en vraagt u zich af wat voor u de gevolgen van de nieuwe wet betekenen? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op met Van der Zwan Advocaten. Stuur bij voorkeur een mail met een korte uitleg van uw juridisch probleem naar info@zwanadvocaten.nl of bel ons op 070-7890090.

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl