Bent u als ondernemer op zoek naar een advocaat incasso en procesrecht?

Zakelijke incasso: business to business (B2B) of business to consumer (B2C)!

Elke ondernemer heeft er wel eens mee te maken gehad: een vordering op een (zakelijke) klant die niet tot betaling wenst over te gaan. Stel u bent aannemer en uw klant betaalt de openstaande vordering niet omdat hij meent dat de aannemer zijn werkzaamheden niet goed heeft verricht of omdat hij de door u verstuurde factuur te hoog vindt. Of u heeft als ondernemer verschillende goederen aan een zakelijke klant  geleverd, maar deze klant weigert tot betaling over te gaan of probeert na levering nog ‘af te dingen’. Dit zijn maar een paar voorbeelden van situaties waarin u als ondernemer te maken heeft met een (grote) debiteurenpost welke voor hoofdbrekens zorgt en welke mogelijk voor flinke (financiële) schade zorgt. U wenst immers betaling van de vordering te ontvangen!

Het incasseren van uw vordering

Buitengerechtelijk traject

Van der Zwan Advocaten helpt u om de niet betaalde facturen betaald te krijgen. Dat proberen wij eerst door een buitengerechtelijk traject te doorlopen (het proces voorafgaand aan een eventuele gerechtelijke procedure). Hierdoor wordt de relatie met uw cliënt bewaard en niet onnodig geschaad. U wil immers ook in de toekomst nog zaken blijven doen met die klant.

Uw klant, die feitelijk de debiteur is, wordt hierbij de ons advocatenkantoor aangegeven om tot betaling over te gaan. Daarbij kan er voor gekozen om wel of geen buitengerechtelijk incassokosten in rekening te brengen. Wij adviseren om altijd wel buitengerechtelijk incassokosten in rekening brengen, deze moet immers door de debiteur betaald worden op basis van artikel 6:96 lid 2 sub c van het Burgerlijk Wetboek. Als was de debiteur de vordering en de incassokosten betaald dan kost onze dienstverlening is niets,

Gerechtelijke procedure

Betaalt de debiteur niet, dan rest helaas geen andere keuze dan verdere gerechtelijke stappen te nemen. Daarbij wordt altijd samen met u gekeken wat de beste, meest efficiënte en voor u minst kostbare procedure is. Door middel van één (of meerdere) van de volgende drie opties zal uw debiteur alsnog worden bewogen en gedwongen om uw openstaande vordering te voldoen:

  • conservatoir beslag;
  • faillissementsaanvraag;
  • gerechtelijke procedure.

Conservatoir beslag

Conservatoir beslag is een zogenaamd bewaren beslag dat er voor zorgt dat u – indien u een gerechtelijke procedure opstart – niet het risico loopt dat aan het einde van de procedure, als de rechter uitspraak heeft gedaan, uw debiteur al zijn vermogensbestanddelen heeft “kwijt” gemaakt.

Er wordt dan beslag op de eigendommen van de wanbetaler in kwestie gelegd. Het gaat vaak om zaken zoals bijvoorbeeld een huis of een bankrekening. Deze vorm van beslaglegging heet conservatoir beslag en kan vaak binnen een dag worden gerealiseerd. Het voordeel hiervan is dat – wanneer de wanbetaler beseft dat het u menens is en alsnog besluit de betaling op korte termijn te voldoen en zo het beslag weer op te heffen – u hiermee betaling afdwingt zonder dat er nog verder geprocedeerd hoeft te worden.

Faillissementsaanvraag

De faillissementsaanvraag is een uiterst effectieve methode om de hardnekkige wanbetaler aan te pakken. Wel dient te zijn voldaan aan de voorwaarde dat sprake is van pluraliteit van schuldeisers. Er moet een zogenoemde steunvordering zijn. Met andere woorden: de wanbetaler dient tevens een andere schuld te hebben.

Gerechtelijke procedure

Indien betaling door de debiteur uitblijft in de buitengerechtelijke procedure zal de gerechtelijke procedure worden gestart. Binnen de gerechtelijke procedure is het mogelijk om een bodemprocedure te starten, dan wel te kiezen voor een incasso kort geding. Het kort geding is een effectieve manier om snel (binnen enkele weken) de geldvordering op de wanbetaler te innen. Om een kort gedingprocedure te starten dient u wel een spoedeisend belang te hebben. Of hieraan in uw situatie voldaan is, kunnen wij samen met u bekijken.

Advocaat incasso en procesrecht nodig?

Heeft u als ondernemer te maken met een (grote) vordering en uw debiteur wenst niet tot betaling over te gaan, dan is het verstandig het incasso-traject uit te besteden aan Van der Zwan Advocaten. Mr. Richard van der Zwan beschikt over meer dan 25-jaar ervaring op het gebied van incasso en procesrecht en is al (bijna) even lang V.I.A. advocaat.

U kunt te allen tijde vrijblijvend contact opnemen met ons advocatenkantoor. U kunt ons bereiken via nummer 070 – 789 00 90. Vanzelfsprekend kunt u ons ook per e-mail bereiken op info@vanderzwanadvocaten.nl.

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl