Wij willen scheiden. Wat nu?

Ze zeggen dat je huwelijksdag de mooiste dag van je leven is. Helaas eindigt gemiddeld echter 1 op de 3 huwelijken in een echtscheiding. Veel mensen realiseren zich niet wat er allemaal geregeld moet worden bij een echtscheiding. Daarom de belangrijkste punten op een rijtje.

Verdeling gemeenschap van goederen of afwikkeling huwelijkse voorwaarden

In de eerste plaats is het belangrijk om na te gaan of je in gemeenschap van goederen bent getrouwd of op huwelijkse voorwaarden. Maar wat is nu eigenlijk het verschil. Als je bij het aangaan van het huwelijk niets bij de notaris geregeld hebt ben je in gemeenschap van goederen getrouwd. Dit betekent dat op het moment dat jullie “ja” tegen elkaar zeiden jullie 50% van elkaars vermogen (en schulden) erbij hebben gekregen. Wanneer jullie gaan scheiden moet in beginsel dan ook alles bij helfte verdeeld worden. Denk hierbij aan de inboedel, saldo’s op rekeningen, onroerend goed, schulden, enz.

Nu je uiteraard niet de antieke kast van oma door de helft kan zagen moet er gekeken worden naar de waarde van gemeenschap. Deze waarde moet – tenzij jullie in onderling overleg een andere verdeling overeenkomen – ongeveer bij helfte verdeeld worden. Dit kan nog wel eens voor onenigheid zorgen.

Hebben jullie bij het sluiten van het huwelijk bij de notaris huwelijkse voorwaarden laten opstellen dan hoeft niet alles automatisch bij helfte verdeeld te worden. De uiteindelijke verdeling hangt af van de in de huwelijkse voorwaarden gemaakte afspraken. Het gaat voor nu te ver om alle mogelijkheden te bespreken.

Partneralimentatie

Een tweede belangrijke vraag is of één van beide partijen aanspraak zou kunnen en/of willen maken op partneralimentatie. Hoewel het in het verleden vaak de vrouw was die aanspraak kon maken op partneralimentatie is dit tegenwoordig niet meer zo zwart/wit. De meeste vrouwen werken tegenwoordig en hebben een eigen inkomen.

Voor het antwoord op de vraag of iemand recht heeft op partneralimentatie moet in de eerste plaats gekeken worden naar de behoefte van partijen. Deze behoefte wordt bepaald aan de hand van het gezamenlijk inkomen van partijen op het moment van uiteengaan. Vervolgens moet ook gekeken worden of de alimentatieplichtige wel voldoende draagkracht heeft om alimentatie te voldoen. Een eventueel recht op alimentatie is afhankelijk van de omstandigheden van het geval en is dan ook voor iedere situatie anders.

Pensioenverevening

Veel mensen vergeten dat bij de echtscheiding ook gesproken moet worden over de door partijen opgebouwde pensioenrechten. Deze moeten immers (tenzij hier in de huwelijkse voorwaarden afspraken over gemaakt zijn) eveneens verdeeld worden. Ook hier geldt het uitgangspunt dat de tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenrechten bij helfte verdeeld moeten worden. Zoals echter eigenlijk voor alle zaken van toepassing is geldt ook hier de regel dat partijen in onderling overleg afwijkende afspraken kunnen maken.

Belangrijk is wel dat partijen de gemaakte afspraken binnen drie jaar melden bij het Pensioenfonds. Op die manier zal het pensioenfonds (wanneer iemand de pensioengerechtigde leeftijd bereikt) zorgen voor een verdeling conform de gemaakte afspraken. Hebben jullie de gemaakte afspraken niet tijdig gemeld dan zal het Pensioenfonds het volledige pensioen uitkeren aan de persoon die het pensioen heeft opgebouwd. Partijen moeten dan zelf zorgen voor nakoming van de (wellicht tientallen jaren geleden) gemaakte afspraken. Dit is niet wenselijk.

Ouderschapsplan

Tenslotte is het voor echtparen met minderjarige kinderen een vereiste dat zij bij de echtscheiding een ouderschapsplan opstellen en ondertekenen. In het ouderschapsplan moeten alle afspraken neergelegd worden omtrent de kinderen. Denk hierbij aan de zorgregeling, verdeling van de vakanties, kinderalimentatie enz.

Wil je weten of jij recht zou hebben op alimentatie/pensioen? Of jullie wel een eerlijke verdeling hebben gemaakt? Wat er allemaal in jullie ouderschapsplan opgenomen dient te worden? U kunt mij bellen op 070 – 789 00 90.

Voor wie?

De advocaten van Zwan Advocaten staan zowel particulieren als (internationale) bedrijven bij en zijn werkzaam in heel Nederland.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl