Bedrijfsruimte opzeggen? Waar moet u op letten!

Waar moet u op letten als u een huurovereenkomst van een 290-bedrijfsruimte opzegt?

Huurt of verhuurt u een middenstandsbedrijfsruime zoals bedoeld in artikel 7:290 van het Burgerlijk Wetboek en wilt u de huurovereenkomst opzeggen? Van belang is allereerst om goed na te gaan of het gehuurde inderdaad een 290-bedrijfsruimte is. Voorts zijn aan de opzegging van de huur vaak voorwaarden verbonden. Wat dit betekent voor de verhuurder enerzijds en de huurder anderzijds wordt in dit artikel besproken.

Bij bedrijfsruimtes in de zin van artikel 7:290 BW gaat het om horeca- en winkelbedrijven die voor het publiek toegankelijk zijn. De huurders genieten hier een hogere mate van huurbescherming dan huurders van bijvoorbeeld kantoorruimtes en fabrieken omdat een verhuizing vrijwel altijd negatieve gevolgen voor de huurder heeft. Dit type ondernemingen is namelijk doorgaans erg gebonden aan de plaats waar de bedrijfsruimte gevestigd is.

Een huurovereenkomst voor een 7:290 BW bedrijfsruimte bestaat in principe uit twee perioden van vijf jaar. Na de eerste periode van vijf jaar kan door de huurder de huurovereenkomst altijd opgezegd  worden. Daarvoor hoeft de huurder geen reden op te geven en ook niet naar de rechter.

Let erop dat er vaak wel voorwaarden verbonden zijn aan de wijze van het opzeggen, zoals een opzegtermijn (doorgaans van 1 jaar) en bijvoorbeeld per aangetekende brief of per deurwaardersexploot.

Na tien jaar wordt de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd verlengd en kan de huurder steeds met inachtneming van een opzegtermijn van één jaar de huurovereenkomst opzeggen.

De verhuurder mag in tegenstelling tot de huurder de huurovereenkomst niet zomaar beëindigen door opzegging. Ook niet na de vijfjaren of tienjaren termijn. De verhuurder kan de huurovereenkomst slechts opzeggen indien er sprake is dat:

  1. de verhuurder het verhuurde dringend nodig heeft voor ‘eigen gebruik’, of
  2. als sprake is van een slechte bedrijfsvoering door de huurder.

Let er ook hierbij op dat er vaak voorwaarden verbonden zijn aan de wijze van opzeggen, zoals de hierboven genoemde opzegtermijn en dat de opzegging bijvoorbeeld per aangetekende brief of per deurwaardersexploot dient te geschieden.

Na tien jaar mag de verhuurder ook opzeggen wanneer de huurder weigert om een redelijk aanbod om een nieuwe huurovereenkomst aan te gaan te accepteren.

Nadat de verhuurder heeft opgezegd, dient de huurder binnen 6 weken aan te geven of hij met de opzegging instemt. Gebeurt dit niet dan dient de verhuurder een procedure te starten en aan de rechter te vragen om te beoordelen of er inderdaad een rechtsgeldige reden tot opzegging was. Tot het oordeel van de rechter loopt de huurovereenkomst in principe door.

Juridische bijstand nodig?

Wilt u de huurovereenkomst van een bedrijfsruimte opzeggen?  Het is dan raadzaam om een advocaat in de arm te nemen. Zwan Advocaten is gespecialiseerd in het huurrecht. Neem – uiteraard geheel vrijblijvend – contact met ons op om de (juridische) mogelijkheden te bespreken. U kunt ons telefonisch bereiken op 070 – 789 00 90 of info@zwanadvocaten.nl. Ook kunt u uw gegevens achterlaten en dan nemen wij contact met u op!

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl