Appartement kopen? Hier moet u op letten!

Het aankopen van een appartement lijkt sterk op het aankopen van een huis. Echter, er zijn een aantal belangrijke verschillen. Bij de aankoop van een appartement of bovenwoning komt namelijk ook het appartementsrecht om de hoek kijken. Dit recht roept zowel rechten als plichten in het leven van de eigenaars, het is dus van belang hier goed van op de hoogte te zijn.

Wat is het appartementsrecht?

Het appartementsrecht impliceert zowel het losstaande eigendomsrecht van de appartementseigenaar als het recht op gebruik van de gezamenlijke ruimtes van het gebouw. De appartementsgerechtigde is dus als het ware gedeeltelijke eigenaar van het gehele gebouw. Daarnaast voorziet het ook in het duiden van de rechten en plichten die elke appartementseigenaar toekomt en deelname aan de Vereniging van Eigenaren.

De splitsingsakte en het Splitsingsreglement

Bij de aankoop van het appartementsrecht is het van belang om als koper de relevante stukken op te vragen. De koper heeft in dit geval namelijk een onderzoeksplicht. Daarbij zijn onder andere de splitsingsakte en het splitsingsreglement de desbetreffende relevante stukken.

De splitsingsakte dient te worden opgesteld door een notaris. De akte geeft aan op welke manier het gebouw is ‘opgesplitst’ en de appartementsrechten worden er in benoemd. De akte moet aan verschillende vereisten voldoen, enkele belangrijke vereisten zijn:

  • De locatie van het pand en de bijbehorende grond
  • De gemeenschappelijke alsook privé ruimtes
  • De manier waarop de appartementsrechten bij het kadaster zijn vastgelegd
  • Het splitsingsreglement met het bijbehorende (model)reglement

De notaris gebruikt bij de splitsingsakte vaak een (model)splitsingsreglement. Dit document bevat de standaard belangrijkste regelgeving voor de appartementseigenaren. Enige voorbeelden hiervan zijn:

  • De kosten waar de gezamenlijke eigenaren zorg voor dienen te dragen
  • Informatie betreffende de verzekering van het gebouw
  • De oprichting en de statuten van de vereniging van eigenaren

Let wel op! Vaak worden er nog uitzonderingen, aanvullingen of aanpassingen gedaan wanneer er sprake is van een modelreglement.

De VvE (Vereniging van Eigenaren)

De VvE is een belangrijk orgaan op het gebied van het appartementsrecht. Het is een collectieve vergadering van alle eigenaren binnen het gebouw. De vereniging tracht de algemene belangen in de gezamenlijke ruimtes te waarborgen. Ook neemt ze beslissingen op het gebied van onderhoud, financiën en regelementen. Wanneer u eigenaar wordt van het appartement, wordt u van rechtswege ook lid van de vereniging van eigenaren.

 Heeft u vragen over uw splitsingsakte dan wel uw splitsingsreglement?

Bent u betrokken in een geschil over een appartementsrecht of met de VVE? Neem dan gerust contact op met onze gespecialiseerde advocaat U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of stuur een e-mail naar info@zwanadvocaten.nl

 

 

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl