Alles wat u moet weten over ontslag op staande voet!

Ontslag op staande voet is een ontslagvorm waarbij de arbeidsovereenkomst per direct eindigt. Voordat er over kan worden gegaan tot een ontslag op staande voet dient er sprake te zijn van gegronde redenen om tot een dusdanig verregaand besluit te komen. Immers, een ontslag op staande voet kan door uw werkgever zonder tussenkomst van de kantonrechter of het UWV worden bepaald en heeft vervolgens verstrekkende gevolgen voor u als werknemer. Wanneer u als werknemer ontslagen bent op staande voet heeft u namelijk geen recht op een WW-uitkering (mogelijk heeft u wel recht op een bijstandsuitkering van uw gemeente).

Wettelijke vereisten voor ontslag op staande voet

Bij deze vorm van ontslag gelden strenge voorwaarden waaraan uw werkgever moet voldoen:

  • er moet sprake zijn van een dringende reden (denk hierbij aan fraude, stelen, werk weigering en het missen van essentiële bekwaamheden);
  • uw werkgever moet meteen de dringende reden aan u vertellen en ook aangeven waarom;
  • uw werkgever moet, zodra de feiten en omstandigheden bekend zijn, zo snel mogelijk ontslag op staande voet mededelen (onverwijlde opzegging).

Indien er nog onzekerheid bestaat over de ernst van het gepleegde feit dient de werkgever nader onderzoek te doen of er sprake is van een dringende reden. Dit onderzoek dient met spoed afgerond te worden. U kan, gedurende het onderzoek, door de werkgever op non-actief worden gesteld (het op non-actief stellen is een disciplinaire maatregel om u tijdelijk van de werkzaamheden te ontheffen).

Dringende reden werknemer

U kunt als werknemer ook zelf ontslag op staande voet nemen. De redenen voor dit ontslag moeten wel voldoende zwaarwegend zijn, zoals beschreven in de wet (art. 7:679 BW). Voorbeelden van zwaarwegende redenen zijn:

  • mishandeling;
  • bedreiging;
  • ernstige beledigingen door de werkgever.

Consequenties voor de werknemer

Als u als werknemer op staande voet ontslagen wordt, heeft dat meerdere consequenties. Wanneer er een geldige en dringende reden is gegeven voor uw ontslag hoeft de werkgever geen loon meer aan u te betalen. Daarnaast komt u als werknemer na het ontslag niet voor een WW-uitkering in aanmerking. Immers, u bent ‘verwijtbaar werkloos’ geraakt.

Verder kan u ook geen transitievergoeding eisen, omdat dat het gevolg is van ernstig verwijtbaar of het nalaten van handelen door u als werknemer. Het kan zelfs zijn dat uw werkgever besluit een vergoeding te eisen van u. Dit wordt vaak gecompenseerd met het loon wat gelijk staat aan de geldende opzegtermijn. Dit is van toepassing bij een vast contract en bij een tijdelijk contract dat tussentijds opgezegd kan worden.

Als een tijdelijk contract niet tussentijds kan worden opgezegd, zal de vergoeding gelijk staan aan het loon dat u eigenlijk zou krijgen als het contract van rechtswege zou eindigen.

Op tijd naar de rechter!

Zodra u, als werknemer, het niet eens bent met het besluit van uw werkgever kunt u een verzoek van ongedaan making doen bij de kantonrechter. Dit moet binnen 2 maanden vanaf het moment van de bekendmaking van het ontslag. Gedurende de procedure kan de kantonrechter de hoogte van de vergoeding voor uw werkgever bepalen. De rechter zal hier de ernst van de zaak toetsen en door zijn billijkheid bepalen of de vergoeding wordt verlaagd.

Bent u het dan niet eens met de uitspraak van de kantonrechter, kunt u hiertegen in hoger beroep gaan.

Denk aan de gevolgen!

Ontslag op staande voet kan voor u als werknemer hard binnenkomen. Op het moment dat uw werkgever het ontslag mededeelt, is het voor u van groot belang om goed na te denken over uw vervolgstappen.

Ten eerste is het van belang te controleren of uw werkgever een dringende reden heeft gegeven voor het ontslag. Ook zal uw werkgever dit meteen moeten melden en aangeven waarom u wordt ontslagen, eventueel met bewijsstukken. Geeft uw werkgever niet een dringende reden of wil uw werkgever niet aangeven waarom u wordt ontslagen dan is het ontslag niet geldig.

Ten tweede is het van groot belang om niets te ondertekenen! Uw werkgever kan u een document voorleggen met eventueel mondeling gemaakte afspraken of voorwaarden. Door een dergelijk formulier te ondertekenen loopt u het risico uw rechten te verspelen.

Tot slot is het belangrijk om de gestelde termijn in de gaten te houden om in beroep te gaan. Als u hier te laat mee bent, kan er niets meer aan de situatie worden veranderd.

Advocaat arbeidsrecht / procesrecht Den Haag

Bent u onterecht op staande voet ontslagen of heeft u – als werknemer of werkgever – begeleiding nodig in het ontslagtraject? Dan kunnen wij Zwan Advocaten u uiteraard buiten of – als er geen mogelijkheid bestaat om tot een minnelijke oplossing te komen – in de rechtszaal bijstaan. Neem gerust contact op met ons kantoor op het nummer: 070 – 789 00 90 of via info@zwanadvocaten.nl. Tevens is het mogelijk om hieronder uw gegevens achter te laten, dan nemen wij vervolgens z.s.m. contact met u op!

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Voor wie?

Zwan Advocaten staat particulieren en ondernemers, waaronder makelaars, beleggers, en woningbouwverenigingen bij.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl